ფუნდამენტური ანალიზი

2021-12-03 20:45:44

აშშ-ში სამუშაო ადგილების ზრდა ნოემბერში მკვეთრად შენელდა

შეერთებული შტატების შრომის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, ქვეყანაში

გაიგეთ მეტი

2021-12-02 17:40:01

ევრო ზონაში ოქტომბერში მწარმოებელთა ფასები გაიზარდა

ევრო ზონაში მწარმოებელთა ფასები, ოქტომბერში მოსალოდნელზე

გაიგეთ მეტი

2021-11-30 13:58:53

ECB ბონდების შესყიდვის პროგრამას ალბათ მომავალ წელსაც გააგრძელებს

ევროპის ცენტრალური ბანკის (ECB) ვიცე პრეზიდენტმა

გაიგეთ მეტი

2021-11-29 15:50:11

ევრო ზონაში ინფლაციამ ნოემბერში პიკს მიაღწია

ევროპის ცენტრალური ბანკის (ECB) მმართველი საბჭოს წევრი

გაიგეთ მეტი

2021-11-25 09:41:57

ECB-ს პანეტა ბონდბის შესყიდვის გაგრძელებას ემხრობა

ევროპის ცენტრალური ბანკის (ECB) აღმასრულებელთა საბჭოს

გაიგეთ მეტი

2021-11-23 01:11:31

ბაიდენმა პაუელი ფედრეზერვის შეფად მეორე ვადით წარადგინა

თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, ფედერალური

გაიგეთ მეტი

ეს ვებ-გვერდი და მთელი მისი შინაარსი, მათ შორის ბაზრის პროგნოზები და ანალიზი ან სპეციალური ინსტრუმენტები, მომზადებულია მხოლოდ საინფორმაციო და / ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია არ უნდა ჩაითვალოს, როგორც რეკომენდაცია ან შეთავაზება რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვასა და გაყიდვაზე , ან რაიმე კონკრეტულ სავაჭრო სტრატეგიაში ჩართვაზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მიმოხილვები, კომენტარები, მოსაზრებები და პროგნოზები ფასებთან დაკავშირებით ასახავს VIPTRADE– ის სპეციალისტების სუბიექტურ ხედვას, და არ უნდა ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევებად, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი აღნიშნულ გამოკითხვაზე, კომენტარებზე, მოსაზრებებსა და პროგნოზებზე, ასევე მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ შესაძლო ზარალზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.