ფუნდამენტური ანალიზი

2022-08-10 11:47:40

სოსიეტე ჟენერალის სტრატეგი - სტერლინგი შეიძლება 1.20 დოლარზე დაბლა დაეცეს

ბანკ „სოსიეტე ჟენერალის“ სტრატეგი ოლივერ კორბერი

გაიგეთ მეტი

2022-08-04 16:12:09

ინგლისის ბანკმა სტერლინგზე განაკვეთი 0.50 პროცენტით გაზარდა

ინგლისის ბანკმა დღევანდელ სხდომაზე სტერლინგზე განაკვეთი

გაიგეთ მეტი

2022-08-03 12:27:18

ინვესტორები ფედრეზერვის პოლიტიკის გამკაცრებას აანალიზებენ

ამერიკული დოლარის ინდექსმა, წინა დღეებში მოპოვებული

გაიგეთ მეტი

2022-08-01 10:33:21

Bank of England probes the persistence of UK's inflation surge

The Bank of England says it will act forcefully if needed

გაიგეთ მეტი

2022-07-29 17:23:58

ევროზონის ეკონომიკა მეორე კვარტალში მოსალოდნელზე მეტად გაიზარდა

ევროსტატის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები

გაიგეთ მეტი

2022-07-27 23:38:42

ფედრეზერვმა განაკვეთი ისევ გაზარდა, პაუელი ინფლაციასთან ბრძოლას გააგრძელებს

როგორც მოსალოდნელი იყო, შეერთებული შტატების ფედერალურმა

გაიგეთ მეტი

ეს ვებ-გვერდი და მთელი მისი შინაარსი, მათ შორის ბაზრის პროგნოზები და ანალიზი ან სპეციალური ინსტრუმენტები, მომზადებულია მხოლოდ საინფორმაციო და / ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია არ უნდა ჩაითვალოს, როგორც რეკომენდაცია ან შეთავაზება რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვასა და გაყიდვაზე , ან რაიმე კონკრეტულ სავაჭრო სტრატეგიაში ჩართვაზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მიმოხილვები, კომენტარები, მოსაზრებები და პროგნოზები ფასებთან დაკავშირებით ასახავს VIPTRADE– ის სპეციალისტების სუბიექტურ ხედვას, და არ უნდა ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევებად, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი აღნიშნულ გამოკითხვაზე, კომენტარებზე, მოსაზრებებსა და პროგნოზებზე, ასევე მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ შესაძლო ზარალზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.