ფუნდამენტური ანალიზი

2023-02-28 09:30:34

BOJ-ის კურიდა მზადაა, ულტრა-რბილი პოლიტიკა შეინარჩიუნოს

იაპონიის ბანკის (BoJ) მმართველმა ჰარუჰიკო კუროდამ კიდევ ერთხელ

გაიგეთ მეტი

2023-02-19 21:39:48

გოლდმენ საქსი და BofA ფედრეზერვისგან განაკვეთის კიდევ სამ აწევას ელიან

ბანკების, „გოლდმენ საქსის“ და „ბენკ ოფ ამერიკას“ ანალიტიკოსები ვარაუდობენ,

გაიგეთ მეტი

2023-02-13 18:21:09

ევროკომისია ეკონომიკის პროგნოზს აუმჯობესებს

ევროკომისიამ ევროკავშირის ეკონომიკური პროგნოზი გაზარდა და გამოაცხადა, რომ

გაიგეთ მეტი

2023-02-06 08:48:23

შრომის ბაზარი ფედრეზერვს განაკვეთის 5 პროცენტზე მაღლა გაზრდის საშუალებას აძლევს

შეერთებული შტატების შრომის მიერ, დადებითი სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდეგ, ანალიტიკოსები

გაიგეთ მეტი

2023-02-03 17:06:53

აშშ-ში არასასოფლო სფეროში დასაქმება მკვეთრად გაიზარდა

შეერთებული შტატების შრომის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით,

გაიგეთ მეტი

2023-02-02 07:01:19

აშშ-ის ფედრეზერვმა განაკვეთი 0.25 პროცენტით გაზარდა

შეერთებული შტატების ფედერალურმა სარეზერვო სისტემის ღია ბაზრების

გაიგეთ მეტი

ეს ვებ-გვერდი და მთელი მისი შინაარსი, მათ შორის ბაზრის პროგნოზები და ანალიზი ან სპეციალური ინსტრუმენტები, მომზადებულია მხოლოდ საინფორმაციო და / ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია არ უნდა ჩაითვალოს, როგორც რეკომენდაცია ან შეთავაზება რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვასა და გაყიდვაზე , ან რაიმე კონკრეტულ სავაჭრო სტრატეგიაში ჩართვაზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მიმოხილვები, კომენტარები, მოსაზრებები და პროგნოზები ფასებთან დაკავშირებით ასახავს VIPTRADE– ის სპეციალისტების სუბიექტურ ხედვას, და არ უნდა ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევებად, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი აღნიშნულ გამოკითხვაზე, კომენტარებზე, მოსაზრებებსა და პროგნოზებზე, ასევე მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ შესაძლო ზარალზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.