ტექნიკური ანალიზი

2022-05-18 20:48:51

დოლარის ინდექსი და EURUSD შემობრუნებას ცდილობენ

იმის პარალელურად, რაც ევრო დოლართან წყვილში გამოცოცხლდა,

გაიგეთ მეტი

2022-05-14 00:18:51

EURUSD სწრაფად უახლოვდება 2016 წლის მინიმუმს

ევროს და დოლარის წყვილი, 2016 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ

გაიგეთ მეტი

2022-05-09 20:17:21

დოლარის ინდექსმა შესაძლოა ზრდის პოტენციალი ამოწურა

ამერიკული დოლარის ინდექსი ამ დღეებში ორჯერ ასცდა

გაიგეთ მეტი

2022-05-04 01:25:53

DXY - კორექცია, ან ტრენდის შეცვლის მცდელობა

ამერიკული დოლარის ინდექსმა მკვეთრი ზრდა,

გაიგეთ მეტი

2022-04-28 20:52:56

EURUSD - ჯერ 2016 წლის მინიმუმი, შემდეგ კი პარიტეტიც?

EURUSD მკვეთრ ვარდნას აგრძელებს, რასაც ძირითადად, დოლარის

გაიგეთ მეტი

2022-04-26 14:14:57

DXY 21-წლიანი ტრენდული ხაზის მაღლა დარჩენას ცდილობს

ამერიკული დოლარის ინდექსი (DXY) იმ ტრენდული

გაიგეთ მეტი

ეს ვებ-გვერდი და მთელი მისი შინაარსი, მათ შორის ბაზრის პროგნოზები და ანალიზი ან სპეციალური ინსტრუმენტები, მომზადებულია მხოლოდ საინფორმაციო და / ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია არ უნდა ჩაითვალოს, როგორც რეკომენდაცია ან შეთავაზება რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვასა და გაყიდვაზე , ან რაიმე კონკრეტულ სავაჭრო სტრატეგიაში ჩართვაზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მიმოხილვები, კომენტარები, მოსაზრებები და პროგნოზები ფასებთან დაკავშირებით ასახავს VIPTRADE– ის სპეციალისტების სუბიექტურ ხედვას, და არ უნდა ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევებად, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი აღნიშნულ გამოკითხვაზე, კომენტარებზე, მოსაზრებებსა და პროგნოზებზე, ასევე მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ შესაძლო ზარალზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.