ტექნიკური ანალიზი

2021-12-02 00:53:14

დოლარის ინდექსი ტრენდულ ხაზს ტესტავს

დოლარის ინდექსმა ახლახანს 2020 წლის ივლისის შემდეგ, ყველაზე

გაიგეთ მეტი

2021-11-24 02:01:33

ამერიკული დოლარი აღმავალ ტრენდს აგრძელებს

გასულ კვირაში, ამერიკული დოლარის ინდექსმა (DXY) აღმავალი

გაიგეთ მეტი

2021-11-10 19:03:01

USDCHF დაღმავალ სამმაგ ზიგზაგს ამთავრებს

USDCHF-ის მიმდინარე სტრუქტურა მიგვანიშნებს, რომ წყვილმა

გაიგეთ მეტი

2021-11-09 01:11:14

DXY ძლიერ წინააღმდეგობას უტევს

ამერიკული დოლარის ინდექსი (DXY) მნიშვნელოვან ზღვართან

გაიგეთ მეტი

2021-11-05 12:27:31

EURUSD - დაღმასვლა ალბათ გაგრძელდება

როგორც გრაფიკზე ჩანს, ევროდოლარის წყვილი, მაისის შემდეგ დაღმავალ

გაიგეთ მეტი

2021-11-02 18:32:12

AUDUSD-ს აღმასვლა ჯერ არ დაუსრულებია

როგორც გრაფიკზე ჩანს, AUDUSD სამმაგი

გაიგეთ მეტი

ეს ვებ-გვერდი და მთელი მისი შინაარსი, მათ შორის ბაზრის პროგნოზები და ანალიზი ან სპეციალური ინსტრუმენტები, მომზადებულია მხოლოდ საინფორმაციო და / ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია არ უნდა ჩაითვალოს, როგორც რეკომენდაცია ან შეთავაზება რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვასა და გაყიდვაზე , ან რაიმე კონკრეტულ სავაჭრო სტრატეგიაში ჩართვაზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მიმოხილვები, კომენტარები, მოსაზრებები და პროგნოზები ფასებთან დაკავშირებით ასახავს VIPTRADE– ის სპეციალისტების სუბიექტურ ხედვას, და არ უნდა ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევებად, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი აღნიშნულ გამოკითხვაზე, კომენტარებზე, მოსაზრებებსა და პროგნოზებზე, ასევე მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ შესაძლო ზარალზე. ვიზიტორმა არ უნდა მიიღოს თავისი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მხოლოდ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული გამოკითხვების, კომენტარების, მოსაზრებებისა და პროგნოზების საფუძველზე.