ტექნიკური ანალიზი

ვერცხლის ფასი ზრდის გაგრძელებას ცდილობს

09-Feb-2023 11:56:35

დიდი ალბათობით, ვერცხლის ფასი დიდ სამმაგ ზიგზაგს მიჰყვება, რომელიც w-x-y-x-z ციკლური ტალღებისგან შედგება. ამჟამად მიმდინარეობს მეორე შუალედური x ტალღის ფორმირება, რომელიც თავის მხრივ, Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ სამმაგი ზიგზაგის ფორმას მიიღებს.

აქედან, აღმავალი Ⓨ ტალღას, რომელიც (W)-(X)-(Y) ქვე-ტალღებისგან შედგება, უკვე დასრულებული სახე აქვს. მისი დასრულების შემდეგ, მეორე შუალედური Ⓧ ტალღა დაიწყო, რომელიც ზიგზაგის სახით ვითარდება და სავარაუდოდ, მალე დასრულდება. ამის შემდეგ, პირველადი Ⓩ ტალღა აიღებს სტარტს, რომლის დასრულების შემდეგაც, ფასი 25.938-ს მიაღწევს. აქ Ⓩ ტალღის სიგრძე, Ⓨ ტალღის სიგრძის 61.8%-ს გადაფარავს.

 

ალტერნატიული სცენარით, x ტალღის ფორმირება უკვე დასრულდა და სტარტი აიღო დაღმავალმა z ტალღამ. ის ალბათ სტანდარტული ზიგზაგის ფორმით ჩამოყალიბდება და ფასს 17.490-მდე დაიყვანს. ამ შემთხვევაში, z ტალღის სიგრძე, y ტალღის სიგრძის 76.4%-ს მიაღწევს.

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა: