სერვის პაკეტი

VIPTRADE არის გლობალური საბროკერო კომპანია, რომელიც მოქმედებს სხვადასხვა იურისდიქციის ფარგლებში.

ინფორმაცია VIPTRADE-ის ბაზრის შესახებ

40სასწავლო ტექსტები

ტექსტები ილუსტრაციებით

46სასწავლო

ვიდეო

2კომპლექსური

კურსი, რომელიც შედგება:

53

გაკვეთილისგან

53

ტესტებისგან

სიგნალები ტექნიკური
ინდიკატორებით

4ტრეიდერის

ინსტრუმენტები

4ანალიტიკური

ინსტრუმენტები

7ინფორმატორი

Bloomberg-ის ტელევიზია

ინფორმატორი
პუბლიკაციები

2ახალი ამბები

2ფუნდამენტალური

ანალიზი

2ტექნიკური

ანალიზი

ჩვენ მიერ შესწავლილი მონაცემების თანახმად, მასალების მთელ სპექტრს შეუძლია გაზარდოს თქვენი ბრენდების მომგებიანობა 20-40%-ით.

გაფართოებული გაყიდვების ნაკრები, ნდობის ეფექტთან ერთად, დადებითად აისახება ახალი მომხმარებლების მოზიდვაზე, რაც სტიმულს აძლევს ახლანდელ ტრეიდერებს გაზარდონ სავაჭრო მოცულობები.

მომგებიანობა

თქვენი ბრენდისთვის

მომგებიანობა

თქვენი ბრენდისთვის

სწავლება

ძირითადი სასწავლო მასალა შედგება 40 ტექსტისგან, რომელიც დაწერილია ხელმისაწვდომი ენითადა ილუსტრაციებით, ასევე 46 ვიდეოკლიპი ინფოგრაფიკის სტილში.

მთლიანი სასწავლო მასალა ისეა შემუშავებული და მომზადებული, რომ ნებისმიერმა, რომელიც დამწყებია ამ სფეროში, შეძლოს სწრაფად დაეუფლოს ძირითად პრინციპებს და დამოუკიდებლად დაიწყოს ორიენტირება ვაჭრობაში.

კვლევების თანახმად, შესწავლილი ინფორმაციის ათვისება სამჯერ გაიზრდება, თუ ცოდნა გამყარდება ტესტების საშუალებით.

უფრო მეტიც, საძიებო სისტემებში "ძიების ისტორიის" საფუძველზე, დამწყები ტრეიდერები დაინტერესებულნი არიან კურსებით.

ამიტომ ჩვენ მოვამზადეთ ორი კომპლექსური კურსი, რომელიც შედგება 100 -ზე მეტი ტექსტისგან, თითოეული გაკვეთილისთვის.

სწავლება

კლიენტების მენეჯმენტისას ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ბრენდის ფარგლებში შენარჩუნება. რადგან ინსტრუმენტებისა და ვიჯეტების ნაკლებობის გამო, ტრეიდერები იძულებულნი ხდებიან გადავიდნენ იმ კომპანიაში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ ამ სერვისებით. გარდა ამისა ისინი მუდმივად ხვდებიან კონკურენტების რეკლამებს, რაც ზრდის თქვენი ბრენდის დატოვების რისკს.

VIPTRADE Market Info უზრუნველყოფს 16 ვიჯეტს,რაც საკმარისზე მეტია კლიენტების სხვა რესურსებზე გადასვლის თავიდან ასაცილებლად.

ინსტრუმენტები

ვაჭრობის

ეკონომიკური კალენდარი

პოზიციის კალკულატორი

ფორექსის კალკულატორი

პუნქტების კალკულატორი

ანალიტიკური

მხარდაჭერის დონე

ბაზრის ისტორიული განწყობის ინდექსი

საბაზრო განწყობის ინდექსი

დღის Movers & Shakers

ინფორმატორები

ფორექსის სავაჭრო სესიების განრიგი

სავალუტო განაკვეთების შემაჯამებელი ცხრილი

დღესასწაულების კალენდარი

ვალუტის კურსის მცოცავი ხაზი

საპროცენტო განაკვეთის კალენდარი

კურსების ცხრილი

სიგნალები

აქტივები

ეს ვიჯეტი ემყარება 8 ტექნიკური ინდიკატორის მონაცემებს, რომლებიც რეალურ დროში აჩვენებს ვაჭრობის სასურველ მიმართულებას 100 -ზე მეტი აქტივისთვის.

ყოველდღიური გამოცემები

ბრენდის პრესტიჟი

სასწავლო კურსების, პროფესიონალური ანალიტიკისა და სავაჭრო ინსტრუმენტების მიწოდება-შეთავაზებით, თქვენ შეგიძლიათ თავდაჯერებულად დაიკავოთ თქვენი პოზიცია წამყვან კომპანიად.

ნდობის გაღრმავება

სასწავლო მასალისა და საგანმანათლებლო კონტენტის არსებობა არის იმის მტკიცებულება, რომ კომპანია დაინტერესებულია თავისი მომხმარებლების შემოსავლით.

პროფესიონალიზმის ილუზია

კურსების დასრულების შემდეგ, კლიენტები შეიძენენ პროფესიონალიზმის განცდას, დარწმუნებასა და ნდობას პოზიტიური სავაჭრო შედეგების მიმართ.

მაღალი ხარისხის ანალიტიკის არსებობა მნიშვნელოვნად ზრდის ბრენდის პრესტიჟს.

მაგრამ ამ მასალების გამოყენება შეიძლება კიდევ უფრო მეტი სარგებლით. მაგალითად, თითოეული პუბლიკაციის ქვეშ, ავტორი მიუთითებს კომპანიის ხელმძღვანელ-მენეჯერებზე. რითიც გაიზრდება კომპანიის სანდოობა კლიენტების თვალში და, შესაბამისად, გავლენაც.

VIPTRADE-ის კლიენტებისთვის

კაბინეტში ინტეგრაცია

VIPTRADE-ის კლიენტებისთვის CRM– ში გაიხსნება ახალი განყოფილება, სადაც ნაჩვენები იქნება::

Bloomberg-ის ტელევიზია

სიახლეები

ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზი

სიგნალები

ეკონომიკური კალენდარი

ინფორმატორები

ჩვენი კლიენტების კომფორტისთვის, პლატფორმაზე ვაქვეყნებთ შემდეგ მასალებს::

სასწავლო მასალები

ეკონომიკური კალენდარი

ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზი

სიახლეები

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა: