საკომისიო და სვოპი

VIPTRADE არის გლობალური საბროკერო კომპანია, რომელიც მოქმედებს სხვადასხვა იურისდიქციის ფარგლებში.

საკომისიო
სვოპი
EUR/USD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

EUR/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

GBP/USD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

GBP/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/JPY

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/JPY

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CHF

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/CHF

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CAD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/CAD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

EUR/USD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

EUR/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

GBP/USD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

GBP/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/JPY

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/JPY

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CHF

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/CHF

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CAD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/CAD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

EUR/USD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

EUR/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

GBP/USD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

GBP/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/JPY

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/JPY

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CHF

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/CHF

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CAD

მიკრო
4.2

პრო
3.4

ვიაიპი
2.5

USD/CAD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

EUR/USD

მოკლევადიანი
0.0004052

გრძელვადიანი
0.000437

EUR/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

GBP/USD

მოკლევადიანი
0.0004021

გრძელვადიანი
0.000477

GBP/USD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/JPY

მოკლევადიანი
0.0004029

გრძელვადიანი
0.000417

USD/JPY

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CHF

მოკლევადიანი
0.0004047

გრძელვადიანი
0.000457

USD/CHF

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

USD/CAD

მოკლევადიანი
0.0004044

გრძელვადიანი
0.000424

USD/CAD

მარჟინალური მოთხოვნა

ტრანზაქციის მინიმალური ოდენობა

ტრანზაქციის მაქსიმალური ოდენობა

1:50

0,01

200

საკომისიოები

VIPTRADE-ის ტრეიდერები იხდიან საკომისიოს მხოლოდ MT5 პლატფორმაზე. $ 20 ყოველ $1K მოცულობაზე. თუ სავაჭრო ანგარიში არ გაიხსნება აშშ დოლარში, საკომისიოს თანხა გადადის შესაბამის ვალუტაში.

საკომისიო გამოითვლება შემდეგნაირად:
თითოეული მხარის საკომისიო
ვაჭრობის მოცულობა ძირითად ვალუტაში
აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი X $ 45 | 100 000 ვაჭრობის მოცულობაზე
ანგარიშის ვალუტის გაცვლითი კურსი
მაგალითი 1
თქვენ ვაჭრობთ 100,000 GBP/JPY-ზე

თქვენი სავაჭრო ანგარიშის ვალუტა არის EUR

მაგალითი2
თქვენ ვაჭრობთ 100,000 EUR/JPY-ზე

თქვენი სავაჭრო ანგარიშის ვალუტა არის JPY

მაგალითი3
თქვენ ვაჭრობთ 100,000 NOK/SEK-ზე

თქვენი სავაჭრო ანგარიშის ვალუტა არის USD

ნაბიჯი 1

გარიგების თანხის შეცვლა ძირითადი ვალუტიდან (აშშ დოლარში) USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD rate) = 131,100 USD

ნაბიჯი 2

საკომისიოს თანხა გამოთვალეთ აშშ დოლარში ($ 45 თითოეული 1 მილიონიანი სავაჭრო ბრუნვისთვის)

131,100 USD X 0.000045 = 5.90 USD

ნაბიჯი 3

გადაიყვანეთ საკომისიო აშშ დოლარიდან ევროში (ანგარიშის ვალუტა)

5.90 USD / 1.1685 (EURUSD rate) = 5.05 EUR
პოზიციის გახსნისა და დახურვის საკომისიო = 5.05 ევრო.

ნაბიჯი 1

გარიგების თანხის შეცვლა ძირითადი ვალუტიდან (აშშ დოლარში) USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD rate) = 131,100 USD

ნაბიჯი 2

საკომისიოს თანხა გამოთვალეთ აშშ დოლარში ($ 45 თითოეული 1 მილიონიანი სავაჭრო ბრუნვისთვის)

131,100 USD X 0.000045 = 5.90 USD
პოზიციის გახსნისა და დახურვის საკომისიო = 5.05 ევრო.

ნაბიჯი 1

გარიგების თანხის შეცვლა ძირითადი ვალუტიდან (აშშ დოლარში) USD

client.100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD rate) = 131,100 USD
პოზიციის გახსნისა და დახურვის საკომისიო = 5.05 ევრო.
სვოპის საფასური

სვოპი არის საკომისიო, რომლის გადახდაც გეკისრებათ ყოველი სავაჭრო დღის ბოლოს დატოვებულ გარიგებებზე გარდა პარასკევისა, როდესაც შაბათ-კვირას ორდერის გადატანაზე სვოპის გადახდა ხდება სამჯერადი ტარიფით. იგი გერიცხებათ ავტომატურად 21:59 საათზე (GMT) და კონვერტირდება ანგარიშის ვალუტაში.

სვოპი არ ერიცხებათ მხოლოდ სვოპ გარეშე ანგარიშებს. ასეთი ანგარიშები მოიცავს სხვა სახის საკომისიოს, რომელიც უფრო დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ აქ იხილეთ დეტალურად.

საკომისიო გათვალისწინებულია ღია პოზიციისთვის და ირიცხება გარიგების დახურვისას.

სვოპები ფორექსზე

სავალუტო წყვილებისთვის, ღირებულება ან შემოსავალი გამოითვლება, როგორც დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთებს შორის სხვაობა განსახილველ ორ ვალუტაში, ასევე ემატება კომპანიის მიერ დაწესებული საკომისიო პოზიციის ტიპის მიხედვით (გრძელვადიანი / მოკლევადიანი). კლიენტებს შეუძლიათ, მიიღონ შემოსავალი ან ზარალი სვოპზე, დადებითი ან უარყოფითი როლოვერით. შესაძლებელია, რომ ზოგიერთ ინსტრუმენტს ჰქონდეს უარყოფითი როლოვერის მნიშვნელობა ორივე მხრიდან, ორივე ვალუტის ერთდღიანი საპროცენტო განაკვეთების სხვაობის გარდა საკომისიოს დამატების შედეგად.

სვოპ ფიუჩერსებზე, აქციებზე, ინდექსებსა და მეტალებზე

ფიუჩერსებისთვის, აქციებისთვის, ინდექსებისა და მეტალებისთვის სვოპები ემყარება ხვალინდელი დეპოზიტის განაკვეთს (TNDR), პლუს კომპანიის მიერ დაკისრებული საკომისიო გრძელვადიან პოზიციებზე ან მინუს კომპანიის მიერ დაკისრებული საკომისიო მოკლევადიან პოზიციებზე.

სავალუტო წყვილებისთვის სვოპის საფასურის გამოანგარიშების ფორმულა:
სვოპი= (პიპსის ღირებულება * სვოპის დონე * ღამეების რაოდენობა) / 10

    • ლოტის მოცულობა ყველა სავალუტო წყვილისთვის - 100,000;

    • პიპსის ღირებულება ყველა სავალუტო წყვილისთვის არის 10 (კოტირებული ვალუტა), გარდა იაპონური იენის (JPY), უნგრული ფორინტის (HUF) და ტაილანდური ბაჰტის (THB) წყვილისა, რომლის ღირებულებაა 1000, ასევე რუსული რუბლი (RUB) და ჩეხური კრონა (CZK), რისთვისაც ის 100 -ია;

    • ვყოფთ 10 -ზე, ვინაიდან სვოპები მოცემულია ცენტებში და;

    • პარასკევი ღამის სვოპი გამოითვლება სამმაგი ზომით, შაბათ -კვირის გამო.

სხვა ინსტრუმენტებზე CFD-ის სვოპის გაანგარიშების ფორმულა:
სვოპი= ლოტის ზომა * სვოპის დონე * ღამეების რაოდენობა

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფასი საორიენტაციოა და გამოიყენება მხოლოდ როგორც მაგალითი.

გაერთიანებული სამეფოს აქციები ივაჭრება ფუნტებში (GBP) MT5 პლატფორმაზე.

ხარჯების გაანგარიშების ინსტრუმენტი
მაგალითი:

თქვენ დეპოზიტად შემოიტანეთ 10 000 ევრო და თქვენი ანგარიშის ვალუტად შეარჩიეთ ევრო . ჩვეულებრივ თქვენ ხსნით 1 ლოტს EUR/USD წყვილზე, ინარჩუნებთ პოზიციას საშუალოდ 1 დღის განმავლობაში და ვაჭრობთ საშუალოდ 5 -ჯერ კვარტალში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ თქვენი ანგარიშის ვალუტა განსხვავდება დეპონირებული სახსრების ვალუტისგან, საინვესტიციო თანხა დააკონვერტირეთ ანგარიშის ვალუტაში და ისე შეიყვანეთ.

შეავსეთ შემდეგი ველები:

შეიყვანეთ ინვესტიციის ოდენობა: 10,000

ანგარიშის ვალუტა: EUR

აირჩიეთ CFD ინსტრუმენტი: EURUSD

ვაჭრობის ზომა (ერთეულებში): 100,000

რამდენად ხშირად გეგმავთ ვაჭრობას (კვარტალში): 5

რამდენი დღით იქნება პოზიცია ღია: 1

შეარჩიეთ ორდერის ტიპი: გრძელვადიანი პოზიციის ხარჯებისთვის, აირჩიეთ "ყიდვა", მოკლევადიანი პოზიციის ხარჯების გამოანგარიშებისთვის, აირჩიეთ "გაყიდვა"

საბოლოო შედეგის მისაღებად დააწკაპუნეთ "გამოთვლაზე".

პუნქტის კალკულატორი


პოზიციის კალკულატორი


ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა: