დღესასწაულები და ბანკები

VIPTRADE არის გლობალური საბროკერო კომპანია, რომელიც მოქმედებს სხვადასხვა იურისდიქციის ფარგლებში.

აშშ-ს ფედერალური რეზერვი
(FOMC)

გადაწყვეტილება
იანვარი 27
მარტი 17
აპრილი 28
ივნისი 16
ივლისი 28
სექტემბერი 22
ნოემბერი 3
დეკემბერი 15

ევროპის ცენტრალური ბანკი
(ECB)

გადაწყვეტილება
იანვარი 21
მარტი 11
აპრილი 22
ივნისი 10
ივლისი 22
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 28
დეკემბერი 2

ინგლისის ბანკი
(BOE)

გადაწყვეტილება
თებერვალი 4
მარტი 18
მაისი 6
ივნისი 24
აგვისტო 5
სექტემბერი 23
ნოემბერი 4
დეკემბერი 15

შვეიცარიის ეროვნული ბანკი
(SNB)

გადაწყვეტილება
მარტი 25
ივნისი 17
სექტემბერი 23
დეკემბერი 15

კანადის ბანკი
(BOC)

გადაწყვეტილება
იანვარი 20
მარტი 10
აპრილი 21
ივნისი 9
ივლისი 14
სექტემბერი 8
ოქტომბერი 27
დეკემბერი 8

იაპონიის ბანკი
(BOJ)

გადაწყვეტილება
იანვარი 21
მარტი 19
აპრილი 27
ივნისი 18
ივლისი 16
სექტემბერი 22
ოქტომბერი 28
დეკემბერი 17

ავსტრალიის სარეზერვო ბანკი
(RBA)

გადაწყვეტილება
თებერვალი 2
მარტი 2
აპრილი 6
მაისი 4
ივნისი 1
ივლისი 6
აგვისტო 3
სექტემბერი 7
ოქტომბერი 5
ნოემბერი 2
დეკემბერი 7

ახალი ზელანდიის
სარეზერვო ბანკი (RBNZ)

გადაწყვეტილება
თებერვალი 24
აპრილი 14
მაისი 26
ივლისი 14
აგვისტო 18
ოქტომბერი 6
ნოემბერი 24

ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება განაკვეთებზე

VIPTRADE-ის საბანკო კალენდარში იხილავთ ძირითადი ცენტრალური ბანკების შეხვედრების განრიგს.

ამ სესიების დროს მარეგულირებელი ორგანოები იღებენ გადაწყვეტილებებს ძირითად საპროცენტო განაკვეთებზე და მონეტარული პოლიტიკის სხვა პოზიციებზე, როგორიცაა რაოდენობრივი შემსუბუქება და პრუდენციალური პოლიტიკა (საჭიროა თუ არა მათი შეცვლა). ჩვენ ტრეიდერებს ვურჩევთ, თვალი ადევნონ ამ მოვლენებს, რადგან მათ შეუძლიათ მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა. დამატებითი ინფორმაცია თითოეული შეხვედრის, პერიოდისა და ფინანსური აქტივების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ეკონომიკურ კალენდარში.

აშშ-ს ფედერალური რეზერვი

საპროცენტო განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ღია ბაზრის კომიტეტი (ფედერალური რეზერვის განყოფილება) წელიწადში რვაჯერ, სადაც კომიტეტის 12 წევრი ხმას აძლევს განაკვეთის დონის შეცვლას. მიცემული ხმების განაწილება ცნობილი ხდება შეხვედრის დასრულებისთანავე.

ფედერალური რეზერვის საპროცენტო განაკვეთზე გადაწყვეტილების მიღების თარიღები 2020 წელს: 29 იანვარი, 18 მარტი, 29 აპრილი, 10 ივნისი, 29 ივლისი, 16 სექტემბერი, 5 ნოემბერი, 16 დეკემბერი.

განახლებები გამოჩნდება GMT 18:00 საათზე (19:00 DST).

ღია ბაზრის კომიტეტის ბოლო შეხვედრის ოქმები ქვეყნდება სამი კვირის შემდეგ.

ინგლისის ბანკი

საპროცენტო განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ინგლისის ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი წელიწადში 8 -ჯერ.

განახლებები გამოჩნდება GMT 11:00 საათზე (12:00 ზაფხულის დრო). მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტს ჰყავს 9 წევრი.

ინგლისის ბანკის საპროცენტო განაკვეთზე გადაწყვეტილებების მიღების თარიღები 2020 წელს: 30 იანვარი, 25 მარტი, 7 მაისი, 18 ივნისი, 6 აგვისტო, 17 სექტემბერი, 5 ნოემბერი, 17 დეკემბერი.

პროტოკოლები ქვეყნდება მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებასთან ერთად.

ევროპის ცენტრალური ბანკი

საპროცენტო განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველთა საბჭო.

განახლებები გამოჩნდება GMT 11:45 საათზე (12:45 DST). გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, პრესკონფერენცია ტრადიციულად იმართება 45 წუთის შემდეგ.

2020 წლის საპროცენტო განაკვეთის დასადგენად ევროპის ცენტრალური ბანკის შეხვედრების თარიღები: 23 იანვარი, 12 მარტი, 30 აპრილი, 4 ივნისი, 16 ივლისი, 10 სექტემბერი, 29 ოქტომბერი, 10 დეკემბერი.

იაპონიის ბანკი

საპროცენტო განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს იაპონიის ბანკის მმართველთა საბჭო მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრებზე.

გადაწყვეტილება ცნობილი ხდება დილით GMT 03:00- 05:00 საათზე.

საპროცენტო განაკვეთების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების შეხვედრების თარიღები 2020 წელს: 21 იანვარი, 19 მარტი, 28 აპრილი, 16 ივნისი, 15 ივლისი, 17 სექტემბერი, 29 ოქტომბერი, 18 დეკემბერი.

შვეიცარიის ეროვნული ბანკი

შვეიცარიის ეროვნული ბანკი საპროცენტო განაკვეთების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს წელიწადში ოთხჯერ, შედეგებს აცხადებენ GMT 07:30 საათზე (08:30 ზაფხულის დრო).

2020 წლის საპროცენტო განაკვეთის დასადგენად გამართული შეხვედრების თარიღები: 19 მარტი, 18 ივნისი, 24 სექტემბერი, 17 დეკემბერი.

კანადის ბანკი

კანადის ბანკი საპროცენტო განაკვეთზე გადაწყვეტილებას იღებს წელიწადში რვაჯერ და შედეგებს აცხადებს GMT 13:00 საათზე (14:00 ზაფხულის დრო).

2020 წლის საპროცენტო განაკვეთის დასადგენად გამართული დირექტორთა საბჭოს შეხვედრების თარიღები: 22 იანვარი, 4 მარტი, 15 აპრილი, 3 ივნისი, 15 ივლისი, 9 სექტემბერი, 28 ოქტომბერი, 9 დეკემბერი.

ავსტრალიის სარეზერვო ბანკი

ავსტრალიის ბანკის შეხვედრა საპროცენტო განაკვეთის დასადგენად ტარდება წელიწადში 11 -ჯერ, შედეგი ცნობილია GMT 03:30 საათზე.

2020 წლის საპროცენტო განაკვეთის დასადგენად გამართული შეხვედრების თარიღები: 4 თებერვალი, 3 მარტი, 7 აპრილი, 5 მაისი, 2 ივნისი, 7 ივლისი, 4 აგვისტო, 1 სექტემბერი, 6 ოქტომბერი, 3 ნოემბერი, 1 დეკემბერი.

ახალი ზელანდიის სარეზერვო ბანკი

ახალი ზელანდიის სარეზერვო ბანკი საპროცენტო განაკვეთზე გადაწყვეტილებას იღებს, აშშ -ს ფედერალური სარეზერვოს მსგავსად, წელიწადში რვაჯერ და შედეგებს აცხადებს GMT 20:00 საათზე.

2020 წლის საპროცენტო განაკვეთის დასადგენად გამართული შეხვედრების თარიღები: 12 თებერვალი, 25 მარტი, 13 მაისი, 24 ივნისი, 12 აგვისტო, 23 სექტემბერი, 11 ნოემბერი.

დღესასწაულების კალენდარი ფორექს ბაზრისთვის

სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულმა დღესასწაულებმა შეიძლება გავლენა მოახდინონ სავაჭრო საათებსა და ბაზრის ვოლატილობაზე. გადახედეთ გვერდის ბოლოში მოცემულ დღესასწაულების კალენდარს, რათა იცოდეთ მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ.

ნოემბერი 2020

27
პარასკევი

მადლიერების დღე
აშშ

ადრეული დახურვა 20:00

აშშ-ს აქციები

ყველა ინსტრუმენტი

ადრეული დახურვა 20:15

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500

ინდექსის ფიუჩერსები

#DJ30, #JP225, #US100, #US500, #US$idx

ადრეული დახურვა 20:30

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

ყველა ინსტრუმენტი

ადრეული დახურვა 20:45

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

#USOil, #NGas

ადრეული დახურვა 21:00

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

#UKOil

გვიანი გახსნა 15:00 ადრეული დახურვა 20:30

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#ბამბა

26
ხუთშაბათი

მადლიერების დღე
აშშ

დახურულია

აშშ-ს აქციები

ყველა ინსტრუმენტი

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#სიმინდი, #ბამბა, #პარკოსნები, #ხორბალი, #კაკაო, #შაქარი

ადრეული დახურვა 19:45

CFD ლითონებზე, ენერგეტიკასა და სოფლის მეურნეობის საქონელზე

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

ყველა ინსტრუმენტი

ადრეული დახურვა 20:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500

ინდექსის ფიუჩერსები

#DJ30, #JP225, #US100, #US500, #US$idx

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

#USOil, #NGas

ადრეული დახურვა 20:30

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

#UKOil

2
ორშაბათი

ზაფხულის დრო აშშ -ში მთავრდება
ყველა ბაზარი

ყოველდღიური გახსნა 01:00 / დახურვა 24:00

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

WTI & NAT.GAS

CFD ენერგეტიკის ფიუჩერსებზე

WTI & NAT.GAS#USOil & #NGas

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

დეკემბერი 2020

31
ხუთშაბათი

საახალწლო დასვენების დღეების განრიგი
ყველა ბაზარი

დახურულია

CFD აქციებზე:

გერმანული აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Euro50, #Germany30, #Germany50, #GerTech30, #Swiss20

ინდექსის ფიუჩერსები

#EUR50, #GER30, #SWI20

დახურვა 05:30

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

დახურვა 06:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaHShar, #HongKong50

დახურვა 14:30

CFD აქციებზე:

#UK Shares

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#UKmid250

დახურვა 14:50

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#UK100

დახურვა 14:50

ინდექსის ფიუჩერსები

#UK100

დახურვა 15:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#France40, #Spain35

დახურვა 15:05

CFD აქციებზე:

ფრანგული აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#France120, #Holland25

ინდექსის ფიუჩერსები

#FRA40

დახურვა 21:00

CFD ფორექსზე და კრიპტოზე

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

CFD აქციებზე:

აშშ-ს აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500

ინდექსის ფიუჩერსები

#DJ30, #US100, #US500, #JP225, #US$idx

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#Corn, #SBean, #Wheat, #Cotton

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

#UKOil, #USOil, #NGas

30
ოთხშაბათი

საახალწლო დასვენების დღეების განრიგი
ყველა ბაზარი

დახურვა 15:00

CFD აქციებზე:

გერმანული აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Germany50, #GerTech30

28
ორშაბათი

საჩუქრების დღე
ყველა ბაზარი

დახურულია

CFD აქციებზე:

დიდი ბრიტანეთის აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200, #UK100, #UKmid250

ინდექსის ფიუჩერსები

client.#UK100

გვიანი გახსნა 15:00

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#კაკაო, #ყავა, #ბამბა, #შაქარი

გვიანი გახსნა 16:30

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#სიმინდი, #პარკოსნები, #ხორბალი

25
პარასკევი

საშობაო დასვენების დღეების განრიგი
ყველა ბაზარი

დახურულია

ყველა ინსტრუმენტი

24
ხუთშაბათი

საშობაო დასვენების დღეების განრიგი
ყველა ბაზარი

დახურულია

CFD აქციებზე:

გერმანული აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Euro50, #Germany30, #Germany50, #GerTech30, #Swiss20

ინდექსის ფიუჩერსები

#EUR50, #GER30, #SWI20

დახურვა 05:30

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

დახურვა 06:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaHShar, #HongKong50

დახურვა 14:30

CFD აქციებზე:

დიდი ბრიტანეთის აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#UKmid250

დახურვა 14:50

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#UK100

ინდექსის ფიუჩერსები

#UK100

დახურვა 15:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#France40,#Spain35

დახურვა 15:05

CFD აქციებზე:

ფრანგული აქციები

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#France120, #Holland25

ინდექსის ფიუჩერსები

#FRA40

დახურვა 20:00

CFD აქციებზე:

აშშ-ს აქციები

დახურვა 20:05

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#კაკაო, #ყავა, #სიმინდი, #პარკოსნები, #ხორბალი, #ბამბა,

დახურვა 20:15

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500

ინდექსის ფიუჩერსები

#DJ30, #US100, #US500, #JP225, #US$idx

დახურვა 20:30

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

ყველა ინსტრუმენტი

დახურვა 20:45

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

#USOil, #NGas

დახურვა 21:00

CFD ფორექსზე და კრიპტოზე

ყველა ინსტრუმენტი

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

#USOil

იანვარი 2021

26
სამშაბათი

ავსტრალიის დღე
ავსტრალია

გვიანი გახსნა 08:10

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

18
ორშაბათი

მარტინ ლუთერ კინგ-უმცროსის დღე
აშშ

დახურულია

აშშ-ს აქციები

ყველა ინსტრუმენტი

სასოფლო -სამეურნეო საქონლის ფიუჩერსები

ყველა ინსტრუმენტი

ადრეული დახურვა 19:45

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

ბუნებრივი აირი, ნედლი ნავთობი (WTI)

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

client.ngas

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

ადრეული დახურვა 20:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500

ინდექსის ფიუჩერსები

#DJ30, #JP225, #US100, #US500, #US$idx

1
პარასკევი

საახალწლო დასვენების დღეების განრიგი
ყველა ბაზარი

დახურულია

ყველა ინსტრუმენტი

თებერვალი 2021

16-17
სამშ-ოთხშ

ჩინური გაზაფხულის ფესტივალი და მთვარის ახალი წელი
ჩინეთი

დახურულია

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaA50

15
ორშაბათი

პრეზიდენტის დღე აშშ-ში
აშშ

დახურულია

აშშ-ს აქციები

ყველა ინსტრუმენტი

სასოფლო -სამეურნეო საქონლის ფიუჩერსები

ყველა ინსტრუმენტი

ადრეული დახურვა 19:45

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

ბუნებრივი აირი, ნედლი ნავთობი (WTI)

ადრეული დახურვა 20:00

ენერგეტიკის ფიუჩერსები

client.ngas

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500

ინდექსის ფიუჩერსები

#DJ30, #JP225, #US100, #US500, #US$idx

12-15
პარ-ორშ

ჩინური გაზაფხულის ფესტივალი და მთვარის ახალი წელი
ჩინეთი

დახურულია

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaA50, #ChinaHShar, #HongKong50

11
ხუთშაბათი

ჩინური გაზაფხულის ფესტივალი და მთვარის ახალი წელი
ჩინეთი

დახურულია

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaA50

დახურვა 06:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaHShar, #HongKong50

მარტი 2021

28
კვირა

ზაფხულის დრო ევროპაში იწყება
ყველა ბაზარი

ყოველდღიური გახსნა 01:00 / დახურვა 24:00

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

WTI & NAT.GAS

CFD ენერგეტიკის ფიუჩერსებზე

#USOil & #NGas

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

ყოველდღიური გახსნა 01:00 / დახურვა 24:00 (შესვენება 23:15 - 23:30)

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500

CFD ფიუჩერსებზე

#DJ30, #JP225, #US100, #US500

ყოველდღიური გახსნა 03:00 / დახურვა 24:00 (ორშაბათი გახსნა 01:00)

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

BRENT

ინდექსის ფიუჩერსები

#US$idx

ყოველდღიური გახსნა 03:00 / დახურვა 01:00 (ორშაბათი გახსნა 01:00 & პარასკევი დახურვა 24:00)

CFD ენერგეტიკის ფიუჩერსებზე

#UKOil

ყოველდღიური გახსნა 03:00 / დახურვა 21:20 (შესვენება 15:45 - 16:30)

CFD სასაქონლო ფიუჩერსებზე

#სიმინდი, #პარკოსნები, #ხორბალი

ყოველდღიური გახსნა 03:00 / დახურვა 21:20

CFD სასაქონლო ფიუჩერსებზე

#ბამბა

ყოველდღიური გახსნა 04:15 / დახურვა 21:45

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#HongKong50

ყოველდღიური გახსნა 04:30 / დახურვა 10:00 (შესვენება 06:30 - 08:00)

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaA50

ყოველდღიური გახსნა 04:30 / დახურვა 11:00 (შესვენება 07:00 - 08:00)

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#ChinaHShar

ყოველდღიური გახსნა 10:00 / დახურვა 23:00

CFD სპოტ მეტალებზე:

#PLATINUM

ყოველდღიური გახსნა 10:30 / დახურვა 20:00

CFD სასაქონლო ფიუჩერსებზე

#შაქარი

ყოველდღიური გახსნა 11:15 / დახურვა 20:30

CFD სასაქონლო ფიუჩერსებზე

#ყავა

ყოველდღიური გახსნა 11:45 / დახურვა 20:30

CFD სასაქონლო ფიუჩერსებზე

#კაკაო

ყოველდღიური გახსნა 16:30 / დახურვა 23:00

CFD სასაქონლო ფიუჩერსებზე

ყველა ინსტრუმენტი

15-26
ორშ-პარ

ზაფხულის დრო ევროპაში იწყება
აშშ

ყოველდღიური გახსნა 00:00 / დახურვა 23:00

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკაზე

WTI & NAT.GAS

CFD ენერგეტიკის ფიუჩერსებზე

#USOil & #NGas

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

აპრილი 2021

6
სამშაბათი

აღდგომის დღესასწაულები
ყველა ბაზარი

დახურულია

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#HongKong50, #ChinaHShar

გვიანი გახსნა 02:50

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

5
ორშაბათი

აღდგომის დღესასწაულები
ყველა ბაზარი

დახურულია

საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის აქციები

ყველა ინსტრუმენტი

ინდექსის ფიუჩერსები

#EUR50, #FRA40, #GER30, #SWI20, #UK100

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200, #HongKong50, #ChinaA50, #ChinaHShar, #Euro50, #France120, #France40, #Germany30, #Germany50, #GerTech30, #Holland25, #Spain35, #Swiss20, #UKmid250, #UK100

ყოველდღიური გახსნა 03:00

CFD სპოტ ენერგეტიკასა და ენერგეტიკის ფიუჩერსებზე

#Brent(Spot)

client.late_opening) 14:30

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#კაკაო, #ყავა, #შაქარი

2
პარასკევი

აღდგომის დღესასწაულები
ყველა ბაზარი

დახურულია

აშშ-ს აქციები

ყველა ინსტრუმენტი

საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის აქციები

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ მეტალებზე:

ყველა ინსტრუმენტი

CFD სპოტ ენერგეტიკასა და ენერგეტიკის ფიუჩერსებზე

ყველა ინსტრუმენტი

ფიუჩერსები სასოფლო -სამეურნეო საქონელზე

#სიმინდი, #ბამბა, #პარკოსნები, #ხორბალი, #კაკაო, #შაქარი

ინდექსის ფიუჩერსები

#EUR50, #FRA40, #GER30, #SWI20, #UK100, #DJ30, #US100, #US500, #JP225

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200, #HongKong50, #ChinaA50, #ChinaHShar, #Euro50, #France120, #France40, #Germany30, #Germany50, #GerTech30, #Holland25, #Spain35, #Swiss20, #UKmid250, #UK100

1
ხუთშაბათი

აღდგომის დღესასწაულები
ყველა ბაზარი

ადრეული დახურვა 16:00

CFD სპოტ ინდექსებზე:

#AUS200

მაისი 2021
ინფორმაცია არ არის
ივნისი 2021
ინფორმაცია არ არის
ივლისი 2021
ინფორმაცია არ არის
აგვისტო 2021
ინფორმაცია არ არის
სექტემბერი 2021
ინფორმაცია არ არის
ოქტომბერი 2021
ინფორმაცია არ არის
ნოემბერი 2021
ინფორმაცია არ არის
დეკემბერი 2021
ინფორმაცია არ არის

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა: