<<<<<<< HEAD
======= Under Construction
ბოდიშს გიხდით

გვერდი, რომელსაც თქვენ ეძებთ ჯერ არ არის დამატებული

მთავარი >>>>>>> 63a457a5cebeb3b1a6d1b9914415180d3b87a6db
VIPTRADE-Financial Brokerage Company

ინფორმაცია:

www.viptrade.eu დომენი არის შპს ვიპტრეიდი - ის საკუთრება (რეგისტრაციის ნომერი: 384 შპს 2020) და მოქმედებს ამ იურისდიქციის ეგიდით.

• გლობალური იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო ფონდი (GLEIF), LEIS-ისა და LE-RD-ის ძიებასა და ჩამოტვირთვასთან დაკავშირებით LLC TRADE HOLDING-ისთვის ამ საიტიდან (LEI Code: 213800ZF4D3PXXWSY774).

იურისდიქცია:

• შპს თრეიდ ჰოლდინგი (ს/ნ 416331507) - მისამართი: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, კოსტავას ქ., N36; მელიქიშვილის ქ., N1. ლიცენზირებულია ეროვნული ბანკის მიერ.ბანკის პრეზიდენტის განკარგულება #47.(ლიცენზიის რეგისტრაციის ნომერი: N 2-19/1292. 17 აპრილი, 2018)

კომპანია არ უწევს მომსახურებას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების მაცხოვრებლებს, რომლებიც კლასიფიცირებულია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) მიერ მაღალი რისკის იურისდიქციაში.

რისკების შესახებ გაფრთხილება!

ვაჭრობა ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტებით როგორიცა კონტრაქტი ფასთა შორის სხვაობაზე შეიცავს მაღალ რისკებს და მოითხოვს სპეციფიურ ცოდნასა და გამოცდილებას. ამ ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობამ შეიძლება გამოიწვიოს როგორც შემოსავლის ზრდა, ისე დიდი ფულადი დანაკარგები. ევროპის ფასიანი ქაღალდებისა და ბაზრების მარეგულირებელი ორგანოს (ESMA) საერთაშორისო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საცალო კლიენტების ანგარიშების 74-89% კარგავს სრულ თანხას. ვაჭრობის დაწყებამდე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ ვაჭრობასთან დაკავშირებული რისკები. უცხოური ვალუტით განხორციელებული ინვესტიცია მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს.

ასევე არსებობს რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ონლაინ ვაჭრობასთან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, ტექნიკის და/ან პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართაობისა და საკომუნიკაციო სისტემებისა და ინტერნეტ კავშირის შეფერხებების ჩათვლით. VIPTRADE იყენებს უამრავ სარეზერვო სისტემას და პროცედურებს, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს ასეთი რისკები და შეამციროს ნებისმიერი შეფერხებისა და წარუმატებლობის ხანგრძლივობა და სიმძიმე. VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე ან ზარალზე, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი მოგების დაკარგვაზე, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ან ირიბად წარმოიშვას წარუმატებლობის, შეფერხებების ან დაგვიანების შედეგად.

ჩვენ არ ვიძლევით რჩევასა და რეკომენდაციას!

ამ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ იძლევა რაიმე რჩევას ან რეკომენდაციას რომელიმე ფინანსური ინსტრუმენტისთვის. ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია მოცემულია მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვის, რათა შეარჩიოთ თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი ფინანსური ინსტრუმენტები. ამ ვებ-საიტის გამოყენების შემდეგ მესამე პირებისთვის მიცემული ნებისმიერი რჩევა ან რეკომენდაციები, არ ასახავს ჩვენს შეხედულებებს და მოსაზრებებს და არ არის განხილული, დამტკიცებული ან კონტროლირებადი ჩვენს მიერ. ჩვენ არ გავცემთ რეკომენდაციებს და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე პირებზე, რომლებსაც თქვენ გაუზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, რეკომენდაციები და რჩევები ამ მასალების წაკითხვის შემდეგ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ზარალზე, ზიანზე ან სარგებლზე და დამატებით შემოსავლზე, რომელიც თქვენ შეიძლება მიიღოთ ან დაკარგოთ ამგვარი ქმედებების შედეგად.

VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე ან ზიანზე, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი მოგების დაკარგვაზე, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ან ირიბად წარმოიშვას ამგვარი ინფორმაციის გამოყენებით ან ნდობაზე.

ყველა უფლება დაცულია © VIPTRADE 2016 - 2021

ყველა უფლება დაცულია © VIPTRADE © VipTrade 2016 - 2020