Islamische Forex

თუ თქვენ ხართ ისლამური რელიგიის აღმსარებელი ტრეიდერი, ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ისლამური ანგარიში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ივაჭროთ სტანდარტული პირობებით, დამატებითი საფასურისა და სვოპის გარეშე, რომლის გადახდა არ მოგიწევთ მეორე დღეს ღია პოზიციების გადატანისთვის CFD სავალუტო წყვილებზე, ინდექსებზე, საქონელზე, აქციებზე, ETF– ზე და ობლიგაციებზე. ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომია ჩვენს PRO / VIP ანგარიშებზე.

Vorteile eines islamischen (Swap-free) Kontos

Hergestellt für islamische Händler

Das islamische Konto bietet die gleichen engen Spreads, schnelle Ausführung und die beliebte MT5-Plattform wie der Standardhandel.Ein MT5-Konto, während es frei von Swaps ist.

Keine gezahlten oder erhaltenen Zinsgebühren

Ein islamisches Forex-Konto ist frei von Swaps, ohne Zinsen, die während der gesamten Laufzeit des Vertrages bezahlt oder erhalten werden.

Große Auswahl an Kontofunktionen

Erhalten Sie Zugang zu allen anderen Vorteilen eines Handelskontos, einschließlich niedriger Spreads und Provisionen, schneller Ausführung und fortschrittlicher Handelstechnologie.

Merkmale des islamischen Handelskontos auf einen Blick

Keine Zinsanpassungen / Swaps auf
über Nacht

Keine Spread-Erweiterung oder spezifisches Wachstum-
die Front-Kommission

Die Möglichkeit, einen Deal zu öffnen.MT5-Konto
wie ein islamisches Konto

Die gleichen Handelsbedingungen wie auf
standard-Handelskonten

Verfügbarkeit sowohl für den Einzelhandel als auch für den Einzelhandel.
Professionelle Kunden

Keine Beschränkungen für Handelsstile
strategien oder Experteneinsatz

Verwaltungsgebühr

Islamische Forex-Konten zahlen oder verdienen keine Swaps oder Zinsen auf CFDs für Währungspaare, Indizes, Rohstoffe, Aktien, ETFs und Anleihen, mit Ausnahme von CFDs für exotische Währungspaare und Kryptowährungen, bei denen über Nacht eine geringe Finanzierungsgebühr erhoben wird.

Alle Transaktionen, die mit einer Haltedauer von mehr als 3 Tagen (1 Tag für Kryptowährungen und exotische Währungspaare) eröffnet werden, unterliegen einer festen Verwaltungsgebühr.
Die Verwaltungsgebühren für alle Instrumente können hier eingesehen werden hier.

Vertrag Herunterladen

Das islamische VipTrade-Konto wurde nur für Forex-und CFD-Händler entwickelt, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen keine Swaps erhalten oder bezahlen können. Bitte beachten Sie, dass VipTrade keine religiöse Institution ist, also nehmen Sie unsere Definition eines islamischen Kontos nicht als Handelsgenehmigung an. Bitte stellen Sie selbst sicher, dass Ihr gesamter Handel Ihren Überzeugungen entspricht.

ისლამური ანგარიშის გასახსნელად, მუსულმანი კლიენტები უნდა დარეგისტრირდნენ ტრეიდერის კაბინეტში ჩვენს გვერდზე, განათავსონ განაცხადი Pro / VIp ანგარიშების გასახსნელად და წარადგინონ მოთხოვნილი დოკუმენტები მათი ვინაობის დასადასტურებლად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს სერვისი მიუწვდომელია, თუ თქვენ უკვე გაქვთ არაისლამური სავაჭრო ანგარიში ჩვენს კომპანიაში.

როგორც კი მიიღებთ თქვენი რეალური სავაჭრო ანგარიშის დადასტურებას გახსნის შესახებ, შეგიძლიათ განახორციელოთ ანგარიშის პირველი დეპოზიტი ტრეიდერის კაბინეტში, თანხების შეტანის სასურველი მეთოდის არჩევით.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თანხების გატანა ნებისმიერ დროს ტრეიდერის კაბინეტის მეშვეობით. ჩვენ ჩვეულებრივ, თანხის გატანის მოთხოვნას ვამუშავებთ სამუშაო დღეებში 24 საათის განმავლობაში.

Alle muslimischen Kunden, die ein islamisches Konto verwenden, werden mit Standard-Spreads und Provisionen sowie Verwaltungsgebühren belastet. Darüber hinaus gelten die Standardbedingungen für Dividendenanpassungen.

ასევე გამოიყენება დივიდენდის კორექტირების სტანდარტული პირობები.

Es gibt keine Swaps oder Zinszahlungen. Wir erheben eine Verwaltungsgebühr, die für die Verwaltung der entsprechenden Kosten für die Verwaltung Ihres Kontos gerechtfertigt ist.

Um einen fairen und transparenten Zugang zu den globalen Märkten zu gewährleisten, muss VipTrade die Kosten für die Aufrechterhaltung seiner offenen Positionen übernehmen.

Alle unsere Liquiditätsanbieter berechnen eine bestimmte Gebühr für die Aufrechterhaltung offener Positionen, und diese Kosten werden über eine Verwaltungsgebühr an die Kunden weitergegeben.

VipTrade berechnet und wendet eine Verwaltungsgebühr von 00: 00-00: 01 (EET) für alle offenen Positionen auf allen islamischen Handelskonten von Montag bis Donnerstag an. die 3-tägige Verwaltungsgebühr wird freitags um 00:00-00:01 Uhr (EET) für die Verlängerung der offenen Positionen am Wochenende erhoben.

Wenn Sie ein anfänger Trader sind, bietet VipTrade eine breite Palette von Bildungsmöglichkeiten für den Einstieg. Dazu gehören Hunderte von kostenlosen Artikeln, Live-Webinare mit erfahrenen Händlern sowie Online-Kurse.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des islamischen (Swap-free) Kontos

Das islamische (Swap-free) Konto (nachfolgend Swap-free account) wird von VIPTRADE LLC (nachfolgend VIPTRADE, We, Us, Our) P. O. Box 1574 First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St Vincent & the Grenadines. (Registrierungsnummer: 384 LLC 2020).

 • 1. und vorbehaltlich der folgenden Bedingungen (Terms And Conditions).
 • 2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind eine Ergänzung zu der bestehenden Kundenvereinbarung und regeln zusätzliche Geschäftsbedingungen, die für ein Konto ohne Swaps gelten. Für die Zwecke dieser Vereinbarung müssen die Definitionen und Ausdrücke die Bedeutung haben, die ihnen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von VIPTRADE zugeordnet ist.
 • 3. Ein Konto ohne Swaps ist für Kunden gedacht, die zinsfrei handeln möchten. Wir bieten keine Garantie dafür, dass Konten ohne Swaps den Anforderungen eines Glaubens oder einer Reihe von Überzeugungen entsprechen.
 • 4. Konten ohne Swaps zahlen oder verdienen keine Swaps oder Zinsen für Transaktionen. Es gelten die Standard-Spreads, Provisionen und andere Standard-Bedingungen für VIPTRADE-Konten.
 • 5. VIPTRADE kann auf eigene Faust:
  • 1.aktualisieren Sie von Zeit zu Zeit bestimmte Gebühren, die mit Nicht-Swaps-Konten verbunden sind, auf Ihrer Website.
  • 2. gelten Sie ohne vorherige Ankündigung, zusätzliche Provisionen in Bezug auf Ex-Dividendenzahlungen für CFDs auf Indizes, Aktien und ETFs für den Handel an Ex-Dividendentagen durchgeführt.
 • 6. Konten ohne Swaps müssen in gutem Glauben verwendet werden, und Kunden können kein Swaps-Konto verwenden, um von Swaps zu profitieren oder die Swaps nicht zu bezahlen. Sie sollten auch bedenken, dass sie nicht die Zahlung von Swaps verlangen können, die durch die Umwandlung ihres realen Handelskontos in ein oder mehrere Konten ohne Swaps während des Zeitraums, in dem ihr echtes Handelskonto in ein oder mehrere Konten ohne Swaps umgewandelt wurde, verloren gegangen sind.
 • 7. VIPTRADE behält sich das Recht vor, den Status eines Kontos ohne Swaps ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Wenn VIPTRADE feststellt, dass ein Konto ohne Swaps die Nichtzahlung von Swaps in Form von Betrug, Manipulation, Cashback-Schiedsverfahren, Carrie-Trades oder anderen Formen von betrügerischen oder betrügerischen Aktivitäten mit einem Konto ohne Swaps missbraucht, behalten wir uns das Recht vor, sofortige Maßnahmen in Form von Nichtzahlung von Swaps zu ergreifen.:
  • 1. stornierung des Kontostatus ohne Swaps für alle realen Handelskonten, die unter Verdacht stehen, in Betrieb zu sein;
  • 2. Kündigung des Kundenvertrags.
 • 8. Wir teilen mit, dass wir uns das Recht vorbehalten, den Status eines Kontos ohne Swaps jederzeit ohne Erklärung oder Begründung zu stornieren.

Unsere Partner:

Liquiditätsanbieter::

Schleuse::

Partner-Banken::

Wise Bank
Migom Bank

Unterstützung: