დახურვა
შეცდომის რედაქტირება

ძველი ვერსია


ახალი ვერსია

JForex Web პლატფორმა

ბოლო განახლება: December 13 2018 12:50:14.

JForex Web პრობლემის დაფიქსირება

წინამდებარე მუხლი გვიჩვენებს გამოსავალს ყველაზე ხშირი ტექნიკური საკითხების შესახებ JForex Web-თან.

803 უარი კლიენტის ხელმისაწვდომობაზე

პრობლემის აღწერილობა

ავტორიზაციის ფანჯარაში დაბრუნება 803 კლიენტის ხელმისაწვდომობის გაუქმება.

screenshot

გამოსავალი

თქვენ ცდილობთ სავაჭრო პლატფორმაზე ხელმისაწვდომობას არასწორი ერთეულიდან (Dukascopy ბანკი Dukascopy Europe-ის ნაცვლად და პირიქით).

სავაჭრო პლატფორმაზე ხელმისაწვდომოა ზუსტი ერტეულიდან.

რა არის ახალი?

Renko bar -ის ჩარტი

ხელმისაწვდომია v3.1.80 ვერსიის შემდეგ

ხელმისაწვდომია ჩარტის ახალი დროის ჩარჩო - Renko. პერიოდის პარამეტრები Renko-სათვის, დროის ჩარჩო - ყუთის ზომა და სესიის სიგრძე.

screenshot

მუქი ფერი

ხელმისაწვდომია v3.1.76 ვერსიის შემდეგ

პლატფორმის ფერის ცვლილება, გადადით პარამეტრებზე->თემები-> მუქი ფერი

screenshot

სტატუსი პოზიციებში

ხელმისაწვდომია v3.1.76 ვერსიის შემდეგ

სტატუსი ბარის შესაძლებელია ცაირთოს პოზიციის ცხრილში, რომელიც გვიჩვენებს არჩეული პოზიციის P/L-ს. სწორი დაწკაპუნება ნებისმიერი ცხრილის სვეტის სათაურზე ხსნის მენიუს და რთავს სტატუს ბარს.

screenshot

ჩარტის დაჯგუფება

ხელმისაწვდომია v3.1.76 ვერსიის შემდეგ

ჩარტი შესაძლებელია დაჯგუფდეს:

 • ფასიანი ქაღალდით
 • პერიოდით
 • გვერდიგვერდ 4 განსხვავებულ ჯგუფში. სწორი დაწკაპუნება ჩარტის ტაბზე საშუალებიას იძლევა ჩაირთოს ან გამოირთოს დაჯგუფება. ეს ფუნქცია უსაფრთხოა ჩარტის დაჯგუფებისათვის Jcloud-ში.
screenshot

ჩარტის სახელის შეცვლა

ხელმისაწვდომია v3.1.76 ვერსიის შემდეგ

შესაძლებელია მოხდეს ჩარტის შეხსენება. Pop-up გვიჩვენებს დამატებით ინფორმაციას უ მაუსი გაჩერებულია. სწორად დააკლიკეთ ჩარტის ტაბზე და აირჩიეთ სახელის შეცვლა.

screenshot

ვაჭრრობისა და ვებინასი მონაცემები

ხელმისაწვდომია v3.1.70 ვერსიის შემდეგ

თითოული სავაჭრო მოქმედება და მომავალი ვებინარის შეტყობინება მოცემულია როგორც შეტყობინება. შეტყობინებები ქრება 8 წამის შემდეგ.

screenshot

ფასის სიგნალი ჩარტიდან და ინსტრუმენტთა პანელიდან.

ხელმისაწვდომია v3.1.70 ვერსიის შემდეგ

ემატება ფასის სასიგნალო ფუნქცია:

 • ემატება ინსტრუმენტთა პანელი
 • ემატება მანძილი მიმდინარე საბაზრო ფასებამდე
 • ემატება სორტირება
 • ემატება ჩასამონტაჟებელი ხმა
 • ხმის დაყენების შესაძლებლობა

ფასის სიგნალი ასევე შესაძლებელის ჩარტიდან.

screenshot

გახსნის მაჩვენებელი მოციმცმე პოზიციები

ხელმისაწვდომია v3.1.68 ვერსიის შემდეგ

ადგილი სადაც ბრზანება სრულდება მოციმციმე წითელი შუქით გაყიდვის პოზიციებისათვის და მწვანე ყიდვის პოზიციებისათვის.

გადასვლა პარამეტრებზე -> რიგითობა -> ჩარტი

screenshot

ბრძანების ხაზების ქრონოლოგია

ხემისაწვდომია v3.1.68 ვერსიის შემდეგ

გადასვლა პარამეტრებზე -> რიგითობა -> ჩარტი

screenshot

ნახაზის ახალი იარაღები

ხელმისაწვდომია v3.1.68 ვერსიის შემდეგ

ნახაზის ახალი მახასიათებლები:

 • ზედა და ქვედა სიგნალის ისრები
 • რეგულარული ფორმა ცვლილების შენარჩუნებით. ოთხკუთხედიდან მართკუთხედამდე და წრე ელიფსამდე.
 • ფანქარი/ფუნჯი თავისფლად ხატვისათვის
 • სამკუთხედი, პოლიგონი 3 ნიშნულით.
screenshot

ფასისა და დროის სკალა

ხელმისაწვდომია v3.1.68 ვერსიის შემდეგ

ახლა შესაძლებელია დროისა და ფასის სკალის რეგულირება

სტანდარტული პარამეტრები ბრძანებისათვის

ხელმისაწვდომია 3.1.64 ვერსიის შემდეგ

დამატებული შესაძლებლობა default Max-ის გამოსაყენებლად. ფასების შემცირება, Stop Loss, (დანაკარგის შეჩერების ბრძანება) Take Profit,(მოგების აღების ბრძანება) დროის ხანგრძლივობა ბრძანებისათვის.

screenshot

JCloud მენეჯერი

ხელმისაწვდომია 3.1.64 ვერსიის შემდეგ

განვითარებ ული გზა JForex Web 3-ის ნიმუშების და სამუშაო სივრცის მომართვისათვის.

screenshot

ქრონოლოგიის ძიება პოზიციის მიხედვით

ხელმისაწვდომია 3.1.60 ვერსიის შემდეგ

ემატება პოზიციიდა პოზიციის ID ძიების შესაძლებლობა და კონკრეტული დღის მიხედვით.

აჩვენეთ და გამოსახეთ ჩარტზე

იხილეთ > პოზიციების ქრონოლოგია რომელიც ნიშნის ჩვენების საშუალებას იძლევა.

screenshot

სამუშაო გარემო

ხელმოსავწდომია 3.1.60 ვერსიის შემდეგ

ემატება სამუშაო სივრცის და ნიმუშების ექსპორტ/იმპორტის შესაძლებლობა

screenshot

ქრონოლიგიური შეკვეთები

ხელმისაწვდომია 3.1.37 ვერსიის შემდეგ

მიმდინარე დღისათვის პოზიციების გახსნა და დახურვა ნაჩვენებია ჩარტზე.

ზედა ნაწილის ჩვენება ქრონოლოიგიური შეკვეთისათვის, როდსაც კურსორი არის სამკუთხედთან.

screenshot

თემის არჩევა ტაბისათვის

ხელმისაწვდომია 3.1.32 ვერსიის შემდეგ

ხელმისაწვდომია 6 ფერიანი თემა

screenshot

ხაზები და ტექსტური ეტიკეტები ვებ ჩარტისათვის

ხელმისაწვდომია 3.1.29 ვერსიის შემდეგ

დაამატეთ ახალლი ხაზები თითოეულ ნახაზზე:

 • მყარი
 • შტრიხებიანი
 • წერტილებიანი

ტექსტური ეტიკეტის დამატება თითოეულ ნახაზზე.

მაუსის ბორბლის გამოყენება სპინერებში.

ხელმისაწვდომია 3.1.29 ვერსიის შემდეგ

სპინერის ღირებულება შესაძლოა შეიცვალოს მაუსის ბორბლით. სწორი დაწკაპუნება ზემოთ / ქვემოთ ისრებით ღირებულების ხელახლა დასაყენებლად.

screenshot

სტრატეგიები

ხელმისაწვდომია 3.1.24 ვერსიის შემდეგ

დაემატა გაშვების/დამატების სტრატეგიული მოცილების შესაძლებლობა (კომპიუტერი,VisualJForex)

screenshot

სრული ეკრანი

ხელმისაწვდომია 3.1.10 ვერსიის შემდეგ

ცხრილები და ჩარტები შესაძლებელია განთავსდეს სრული ეკრანის რეჟიმით ინდივიდუალურად. ფოცუს უნდა დაჯდეს ვიდრე დააჭერენ F11.

ბრძანების დისტანცია

ხელმისაწვდომია 3.1.10 ვერსიის შემდეგ

ახალი სვეტი ხელმისაწვდომია ბრზანების ცხრილში: დისტანცია

ეს გვიჩვენებს დისტანციას მომლოდინე ბრძანების ფასსა და მიმდინარე საბაზრო ფასს შორის.

ზუმი შიდა/გარე

ხელმისაწვდომია 3.1.10 ვერსიის შემდეგ

პლატფორმის ზომა შესაძლებელია გაიზარდოს, რომელიც სასარგებლოა იმათთვის ვინც იყენებს მონიტორს უფრო დიდი რეზოლუციით ვიდრე სრული HD.

არსებობს შესრულების ორი გზა:

 • Ctrl + მაუსის ბორბლით სქროლვა
 • ბრაუზერის ზუმის ფუნქცია

ფასის ღილაკის ფერები

ხელმისაწვდომია 3.1.10 ვერსიის შემდეგ

დაწკაპუნება უჯრედზე/ღილაკით ხელმისაწვდომია 8 ფერიანი რეჟიმი

screenshot

ახალი ფერები საბაზრო მიმართულებისათვის

ხელმისაწვდომია 3.1.10 ვერსიის შემდეგ

დაემატა ახალი ფერები აბაზრო ფასის მიმართულებისათვის შეკვეთის ახალ პანელზე და ჩარტის თემებზე.

screenshot

შეკვეთის კომენტარები

ხელმისაწვდომია 3.0.27ვერსიის შემდეგ

ჩვენ დავამატეთ ახალი სვეტის კომენტარები შეკვეთაში და პოზიციის ცხრილებზე. კომენტარი უნდა დაემატოს ბრძანების ცხრილში ყველა ბრძანებაზე გარდა ფასების განთავსებისა და შეავაზების განთავსებისა.

screenshot

ჩვენება/დამალვა ჩარტზე

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

მიმდინარე გვერდითა ბაზრის ფასი, საწინააღმდეგო გვერდითა ბაზრის ფასი, ნახაზები, ინდიკატორები შესაძლებელია დაიმალოს.

screenshot

რაოდენობის ერთეულის ცვლილება

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

რაოდენობის ერთეული შესაძლებელია შეიცვალოს კონტექსტის მენიუდან ახალი ბრზანების პანელში.

screenshot

ყოველდღიური ცვლილება ზაბაზრო მიმოხილვისას.

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

ყოველდღიური ცვლილება და ფასიანი ქაღალდის აღწერილობა ნაჩვენებია ბაზრის მიმოხილვისას.

screenshot

“ახალი ჩარტის” ღილაკი

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

„ახალი ჩარტის“ ღილაკი დაემატა ჩარტის სივრცეს ჩარტის ცხრილების გვერდით.

ცხრილის სვეტის შედგენისათვის.

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

სვეტის წესრიგში მოყვანა შესაძლებელია შემდეგ ცხრილებში:

 • პოზიციის ანოტაცია
 • პოზიციები
 • ბრძანებები
 • სტრატეგიები

იმისათვის, რომ აარჩიოთ/არ აარჩიოთ სვეტი ეკრანზე, მიუთიტეთ ნებისმიერი სვეტის სათაური და დააწკაპუნეთ „ქვემოთ მიმართულ ისარს“.

screenshot

ინსტრუმენტებისფილტრები

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

ინსტრუმნტის ტიპი ნაჩვენებია სხვადასხვა ფერებში, ნებისმიერ ინსტრუმენტზე სწორი დაკლიკება, შემდეგ დარეგისტრირდით ფასიანი ქაღალდისათვის.

screenshot

ინსტრუმენტული ძიება

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

ძიება სახელით ან სიმბოლოებით ახალი ბრძანების პანელით ან ბაზრის მოძრაობის პანელით. ძიება შედგენილია ყველა ხელმისაწვდომი ფასიანი ქაღალდისაგან.

screenshot

გრაფიკი: ღია

ხელმისაწვდომია 3.0.13 ვერსიის შემდეგ

ერთეული ან მრავლობითი ინსტრუმენტები

screenshot

გინდათ პროფესიონალურ დონეზე ვაჭრობის შესწავლა?

Instance Theme

ფასიანი და უფასო ტრენინგები ვიპტრდეიდისგან

ჩვენ გთავაზობთ, დაესწროთ ჩვენს უფასო ტრეინინგებს, სადაც თქვენ შეძლებთ აითვისოთ არა მხოლოდ ძირითადი უნარები ფორექსზე ვაჭრობის შესახებ, არამედ, ჩვენს მენეჯერებთან ერთად, გამოცადოთ მიღებული თეორიული ცოდნა პრაკტიკაშიც.

უფასო ტრენინგზე ჩასაწერად გთხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.

უფასო ტრენინგზე რეგისტრაცია