დახურვა
შეცდომის რედაქტირება

ძველი ვერსია


ახალი ვერსია

ანგარიშის მართვა

ბოლო განახლება: December 13 2018 11:54:41.

Rollovers

ეს მუხლი განმარტავს პროლონგაციას და სვოპები.

ყველა პოზიცია (და გამონათქვამები), რომლებიც გახსნილია არის "გაგრძელებული" შემდეგ სავაჭრო დღეს (21: 00/22: 00 GMT, დამოკიდებულია ზაფხულზე / ზამთარზე), რათა თავიდან იქნას აცილებული ფიზიკური მიწოდება / მიღება ფასიანი ქაღალდით ვაჭრობისას.

ამ პროცესში, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც "ღამის პროცედურა", "გადატანა" ან "პოზიცია", swap დარიცხვა ან კრედიტი გამოიყენება.

პოზიციები, რომლებიც დახურულია სავაჭრო დღის განმავლობაში, არ არის "პროლონგირებული".

Rollover პროცესი

ანგარიშსწორებისას, გახსნილი პოზიცია (ან ექსპოზიცია) დახურულია გასული სავაჭრო დღისთვის ანგარიშსწორების ფასზე და ერთდროულად გაიხსნება ახალი სავაჭრო დღისთვის ანგარიშსწორების ღირებულების +/- გაოიყენება ღამის კორექტირებაზე (სვოპის გადახდა ან კრედიტი).

ვაჭრობა ეტიკეტირებულია როგორც Rollover Close და Rollover Open შესაბამისად პორტფოლიოს განცხადებაში და დღეთაშორის ანგარიშებში.

კალკულაცია

ღამით კორექტირების ზომა განისაზღვრება ღამით სვოპისა და Rollover close და Rollover ღია ტრანზაქციის ღირებულების თარიღებით.

Overnight Swap კოეფიციენტი

კოეფიციენტის განაკვეთები გამოითვლება საბროკერო ბანკთაშორისი ბაზრის საფუძველზე ღამით გადანაწილებისა და საკუთარი გადაზიდვის ხარჯები. განახლებები მოხდება ხშირ შემთხვევებში და წინასწარ გაფრთხილების გარეშე და ღამით მიმდინარე სვოპების განაკვეთი შეგიძლიათ იხილოთ ბროკერის ვებ-გვერდზე.

გაფრთხილება

საბროკერო იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან შეცვალოს სვოპის განაკვეთის გრაფიკი, ან / და მისი ატრიბუციის პირობები ნებისმიერ დროს და წინასწარ გაფრთხილების გარეშე. გარდა ამისა, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული სვოპის განაკვეთები არ შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც უფლებამოსილება კოეფიციენტის ეფექტურად გამოყენებისთვის.

სვოპ კოეფიციენტები მოცემულია pips-ში და თქვენ შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ მაგალითი ქვემოთ მოცემულ ცხრილში :

ინსტრუმენტი Long (pips) Short (pips)
EUR/USD 0.71 0.63

ROLLOVER პროცესში, EUR / USD გრძელ პოზიციაზე გაიხსნება გადახდის ფასი + 0.71 პუნქტი. მარტივად რომ ვთქვათ, რომ შენ უფრო მაღალ ფასზე ყიდულობ, აქედან გამომდინარე, 0.71 პუნქტს გადავიხდით.

მეორე მხარეს, EUR / USD მოკლე პოზიცია გაიხსნება გადახდის ფასზე +0.63 პუნქტზე. ანუ უმაღლეს ფასად 'გაყიდვისას' მიიღებთ სვოპ კრედიტის 0.63 პუნქტს.

ინფორმაცია

Swap განაკვეთების აქ წარმოდგენილი მაგალითია და მიმდინარე swap განაკვეთი შეიძლება იყოს განსხვავებული.

თანხის საბაკო ანგარიშზე გადარიცხვის თარიღი

Spot ოპერაციებს, როგორც წესი, აქვს ღირებულება T + 2. ეს იმას ნიშნავს, რომ სავაჭრო დღიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში, გარიგებები უნდა გადაწყდეს ფიზიკურად (თუ პოზიციები არ არის "მოძრავი"). ზოგიერთფასიან ქაღალდს აქვს სხვადასხვა გადარიცხვის თარიღი, კერძოდ აშშ დოლარი / CAD, აშშ დოლარი / TRY ან აშშ დოლარი / რუბი T + 1. თუ ღირებულება თარიღდება გამოსასვლელ დღეებში ან დასვენების დღეებში, იგი გადადის მომავალ სამუშაო დღეს.

გადარიცხვის თარიღისას მნიშვნელოვანია rollovers გაანგარიშება, როგორც განსხვავება იმ თარიღებს შორის, რომელიც გადაანგარიშების ვაჭრობას განსაზღვრავს, რამდენჯერმე გამოიყენება ღამით სვოპის მაჩვენებელი. ფასების თარიღით T + 2, სვოპები, როგორც წესი, გამოიყენება ერთჯერადად თითო რეგულაციაში, ხოლო ოთხშაბათობით ღამით, გამოიყენება სამმაგი სვოპები. დასვენების დროს, შესაძლებელია სხვადასხვა სვოპები ან სვოპები საერთოდ არ იქნას გამოყენებული.

ეს არის გამარტივებული მაგალითები, რომელიც გვიჩვენებს, რომ არ არის დასვენების დღეები ამ პერიოდის განმავლობაში, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მაგალითი 1: EUR/USD პოზიცია, ღიაა ორშაბათ საღამოს, "შემოვიდა მეტი" სამშაბათს.

 • სავაჭრო თარიღი -> ღირებულების თარიღი
 • ორშაბათი -> ოთხშაბათი
 • სამშაბათი -> ხუთშაბათი
 • სვოპ ორშაბათს -> 1x

მაგალითი 2: EUR/USD პოზიცია, ღიაა ორშაბათს საღამოს, "შემოვიდა მეტი" სამშაბათი, ოთხშაბათი არის დასვენება.

 • სავაჭრო თარიღი -> ღირებულების თარიღი
 • ორშაბათი -> ხუთშაბათი
 • სამშაბათი -> ხუთშაბათი
 • სვოპ ორშაბათს -> 0x

მაგალითი 3: EUR/USD პოზიცია, ღიაა ორშაბათ საღამოს, "შემოვიდა მეტი" სამშაბათს.

 • სავაჭრო თარიღი -> ღირებულების თარიღი
 • ოთხშაბათი -> პარასკევი
 • ხუთშაბათი -> ორშაბათი
 • სვოპ ოთხშაბათს -> 3x

Rollover ანგარიშები

არსებობს რამდენიმე გზა სვოპების მიყოლის და მონიტორინგისათვის, რომელიც მოპოვებულია ან გადახდილია პოზიციებისათვის.

პოზიციის ანგარიში

დარიცხული სვოპები გამოჩნდება პოზიციის ანგარიშის სვეტში სვოპების გაცემაში საკვანძო ვალუტაში. სააღრიცხვო საბაზისო ვალუტის ინდიკატური ღირებულება მოცემულია სვოპებში(CCC).

screenshot

სვოპ ანგარიში ღამის მანძილზე

ეს ანგარიში არის Rollover პოლიტიკის ნაწილი (ანგარიშის> Rollover Policy) და ჩამოთვლილია სვოპები პოსტებისა და დღეების მიხედვით.

screenshot

სავაჭრო პლატფორმა

სავაჭრო პლატფორმა არ იძლევა სვოპებს ცალკე სვეტში. ამის ნაცვლად, თუ პოზიცია "გააქტიურებულია", გახსნის ფასი (ფასი), რომელიც გამოჩნდება პოზიციებზე tab, მორგებულია. აქედან გამომდინარე, P / L ასახავს პოზიციის სავაჭრო შედეგებს და დარიცხულ სვოპს.

screenshot

პორტოფლიოს დადგენა

მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო პლატფორმა არ არის ნაჩვენები დარიცხული სვოპები პირდაპირ, იგი უზრუნველყოფს სრულ ანგარიშზე rollover პროცესს, გვიჩვენებს ინდივიდუალური Rollover Close და Rollover ღია გარიგებები.

პორტფოლიოს განცხადებაში, დეტალურადაა მითითებული დეტალები დონე, ბრძანების და სავაჭრო დეტალები

screenshot

პოზიცია დაიხურა 112,345 (2) გადახდის დაანგარიშებული ფასებით (1) და "როლოვერის ღია ვაჭრობის" (3) პუნქტის შესაბამისად, 112.339747 (4), რომელიც არის ფასიანი ფასების მინიმუმ ღამის ფასი კორექტირება. განსხვავება 112.345 - 112.339747 შორის არის swap rate (0.5253 პიპსი), რომელიც მიმართა პოზიციას.

ჰეჯირებული ექსპოზიცია

თითოეული პოზიცია ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლია და ცალკეა "ჩართული", რაც არ უნდა იყოს ქსელური ექსპოზიცია. ეს გულისხმობს, რომ ჰეჯირებული ექსპოზიციები ყოველთვის იწვევენ სვოპის ხარჯს, რადგან მოცემულ ფასიან ქაღალდებში ხანგრძლივი და ხანმოკლე გამონაკლისს შორის წმინდა ღირებულება ყოველთვის უარყოფითია, სვოპის კოეფიცინტის გავრცელების გამო. შეტყობინებები.

შეტყობინებები

შეტყობინებების სერვისი სთავაზობს მოვაჭრეებს SMS- ისა და ელ-ფოსტის შეტყობინებებს სხვადასხვა ტიპის მოვლენების შესახებ, მათ სავაჭრო ანგარიშებზე, ასევე შეტყობინებებს ბაზრის ტრიგერზე და მომხმარებლის საბაჟო ფასების დონის შესახებ.

SMS შეტყობინებები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მოვაჭრეებისთვის.

ჩვენ ვთავაზობთ 20 უფასო SMS თვეში ყოველ კლიენტს.

ინფორმაცია

ელფოსტის შეტყობინებები უფასოა, ხოლო SMS შეტყობინებები არის ფასიანი მომსახურება.

თუ არ გაქვთ დარეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი, გიწვევთ ნომრის სარეგისტრაციოდ.


screenshot

ვაჭრობასთან დაკავშირებული შეტყობინებებისათვის, დააჭირეთ ღილაკს "ჩვენება", რათა დააკონკრეტოთ თქვენთვის სასურველი ინსტრუმენტები.

screenshot

ფასები

ყველა ელფოსტის შეტყობინება სრულიად უფასოა.

SMS (მოკლე შეტყობინება სერვისი) შეტყობინების გადასახადი ითვლება EUR- ში კლიენტისთვის გაგზავნილი ყველა შეტყობინებისთვის მათი აბონენტად რეგისტრირების შესაბამისად. კლიენტთა ანგარიშის საბაზისო ვალუტაში გადაიხდება საკომისიო გადასახადი და ანგარიშსწორების დროს ხდება გადახდა.

ჩვენ ვთავაზობთ 20 უფასო SMS თვეში ყოველ კლიენტს. ყველა ნომერი, რომელიც აღემატება ამ რაოდენობას, დაეკისრება გადასახდელად 0,07 EUR. დაკისრებული საკომისიოები ყოველდღიურად გამოჩნდებიან კლიენტის პორტფოლიოში.

ეს ფასები ვრცელდება კლიენტის სატელეფონო ოპერატორიდანგაგზავნილი ყველა SMS- ზე.

ინფორმაცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ SMS არ არის დაშიფრული და რომ არსებობს რისკი, რომ არასანქცირებული მესამე მხარეები გაეცნონ მათ და / ან ჰქონდეთ წვდომა შინაარსთან. SMS- იდან იგზავნება , Dukascopy ბანკისგან, არასანქცირებული მესამე მხარეებმა შეიძლება დაასკვნან, რომ ჩვენთან გაქვთ ანგარიში.

ლევერეჯის გამოყენება

ბერკეტის გამოყენება არის მთლიანი ავტორიზირებული თავისუფალი სავაჭრო ხაზის შედარებით გამოყენება და არის წილობრივი და გამოყენებული ზღვრული ფუნქცია. იგი პლატფორმის ძირითადი ფანჯრის ქვედა ნაწილშია ნაჩვენები, როგორც მთლიანი ზღვრის პროცენტული მაჩვენებელი და უახლოეს რიცხვთან მომრგვალებული.

როცა ექსპოზიცია იზრდება, თავისუფალი საგარანტიო შენატანი მცირდება და გამოყენებისლევერეჯი იზრდება. ასევე, მოგებასა და ზარალზეა დამოკიდებული მოგებასა და ზარალის დინამიკა, რომელიც ითვალისწინებს საერთო თავისუფალ ზღვარს. ყველა დანარჩენი თანაბარი, მოგება გაზრდის კაპიტალი. მზარდი კაპიტალი ზრდის სავაჭრო ზღვარს მთლიანი ზღვარს. მზარდი საერთო საგარანტიო შენატანი ამცირებს ლევერეჯის გამოყენებას, მიღწეული ქსელის ექსპოზიცია იგივეა. საპირისპიროა დანაკარგების შემთხვევაში.

ფორმულები:

გამოყენებული საგარანტიო შესატანი = კაპიტალი - უფასო მარჟა

ლევერაჟი = სულ ექსპოზიცია / (ლევერაჟი x კაპიტალის გამოყენება)

ლევერაჟის გამოყენება = (მეორადი მარჟა / კაპიტალი) * 100

კლიენტებს ყოველთვის უნდა ახსოვდეთ, რომ ბერკეტის გამოყენება დანაკარგებს, ისევე როგორც მოგებას აძლიერებს. კაპიტალი ადვილად და სწრაფად იცვლება იმ შემთხვევებში, როდესაც საბაზრო ფასები ასახავს მძლავრ არასტაბილურობას, პოტენციურად ქმნის უარყოფით გარემოს მაღალი ლევერეჯული მონაწილეებისთვის.

გაფრთხილება

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, განვახორციელოთ ნებისმიერი ქმედება, რათა შემცირდეს ან შეამციროს პორტფოლიოსთან დაკავშირებული ზარალის რისკები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იქნება მთლიანად ან ნაწილობრივ, ამ სექციაში აღწერილი პროცედურების შესაბამისად, ან სხვაგან სახელმძღვანელოში.

მაქსიმალური ნებადართული ლევერეჯი

მაქსიმალური უფლებამოსილების ლევერეჯი არის ლევერეჯის ფაქტორი, რომელიც მიეკუთვნება ანგარიშს. ეს განსაზღვრავს საგარანტიო შენატანს, რომელიც საჭიროა ექსპოზიციის მიღების და შენარჩუნებისათვის. ლევერეჯის 100% -ის გამოყენება იმას ნიშნავს, რომ კაპიტალი მართლაც ლევერეჯის ფაქტორით არის დატვირთული.

100 ლევერეჯის ფაქტორი ითვლება ყველა საცალო და სტანდარტების ანგარიშზე ანგარიშის გახსნისას (1:30 კვირის ბოლოს). ეს მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მაქსიმალური უფლებამოსილების ფარგლებში (ზოგიერთ სხვა შეზღუდვას შეუძლია).

ანგარიშის გახსნამდე კლიენტთან ერთად განისაზღვრება დიდი სააქციო კაპიტალით გათვალისწინებული მაქსიმალური უფლებამოსილი ლევერეჯი.

საგარანტიო შენატანის შენარჩუნება

საგარანტიო შენატანი განისაზღვრება კაპიტალით და პორტალზე უფლებამოსილი ლევერეჯით. აუცილებელი საგარანტიო შენატანი ექსპოზიციის მიღებისა და შენარჩუნებისას ითვალისწინებს თავისუფალი სავაჭრო ხაზის განახლებას. სატენდერო წინადადების / შეთავაზებისბრძანებისათვის აუცილებელი საგარანტიო შენატანი გამოითვლება და დარეზერვებულია ბრზანების შექმნისთანავე. საგარანტიო შენატანი გამოითვლება და ინახება რეალურ დროში და მოქმედებს დღევანდელი კაპიტალის ფუნქცია, ექსპოზიცია და შემოთავაზებული წინადადებების შემოთავაზება.

დამატებითი საგარანტიო შენატანის მოთხოვნის ტერიტორია

დამატებითი საგარანტიო შენატანის ტერიტორია განისაზღვრება ლევერეჯის გამოყენებისას, როდესაც ეს უკანასკნელი ტოლია ან მეტია 100% - ან 200% -ზე. როდესაც ლევერეჯის გამოყენება 100% -მდე აღწევს, ანგარიშში შედის დამატებითი საგარანტო შენატანის ტერიტორია და ექსპოზიციის გაზრდა აღარ არის ნებადართული, ვინაიდან უფასო საგარანტიო შენატაბი ნულის ტოლია. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც გავლენას მოახდენს ექსპოზიციის გაზრდის პროცესზე, აკრძალულია და წინადადების / შეთავაზების მცდელობები უარყოფილია. კლიენტებს ჯერ კიდევ აქვთ გარკვეული მოქნილობა საგარანტიო შენატანის ზონაში მათი ექსპოზიციის მართვის მიმართ: მათ უფლება აქვთ შეამცირონ ექსპოზიციის შემცირება ან შენარჩუნება.

გაფრთხილება

კლიენტებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ზღვრული საგარანტიო შენატანის ფარგლებში არ იქნება ავტომატური ექსპოზიციის საფარი, ვაჭრობის დაფარვა და ექსპოზიციის შემცირების გარიგებები. კლიენტს ეკისრება პასუხისმგებლობას მიმდინარე ექსპოზიციის შენახვაზე ან შემცირებაზე. ანგარიშის დაცვით, მოვაჭრე ლევერეჯის გამოყენების აღდგენის და შემცირების საშუალებას აძლევს, მაგრამ ასევე იძლევა შემდგომი დანაკარგების გაფართოებას დალევერეჯის გამოყენების გაზრდის შესაძლებლობას. კლიენტებს საშუალება ეძლევათ ყურადღებით გაეცნონ მაღალ აქტივობაზე დაფუძნებული ანგარიშებს და შეინარჩუნონ ლევერეჯი მდგრადი დონეზე.

საგარანტიო შენატანის დონე

საგარანტიო შენატანის შემცირების დონის მიღწევა, როდესაც ლევერეჯი აღწევს 200%. ორი საგარანტიო შენატანის რეჟიმი შესაძლებელია: შეუსრულებელი ერთი (ნაწილობრივი Hedge) და ალტერნატიული ერთი (სულ დახურვა).

1 - ნაწილობრივი ჰეჯირების რეჟიმი (default)

როდესაც ბერკეტების გამოყენება 200% -ით აღწევს, მოვაჭრეების გლობალური ექსპოზიცია ავტომატურად მცირდება 100% -იანი ბერკეტების გამოყენებით. პროცესი ავტომატიზირებულია და სერვერის დონეზე სრულდება. სისტემა წარმოადგენს პოზიციას (s) ყველა იმ ფასიან ქაღალდში, სადაც არის ექსპოზიცია. საანგარიშო ვაჭრობის ოდენობა გამოითვლება, როგორც ლევერეჯის გამოყენების 100% -მდე დაბრუნება, ამის გამო ექსპოზიცია იყოფა ნაწილობრივ.

გაფრთხილება! როგორც ნაწილობრივი ჰეჯირების რეჟიმი აბსოლუტურად არ ფარავსექსპოზიციას, ანგარიში მაღალ დონეზეა გამოტანილი, რადგან ბერკეტის გამოყენება ჯერ კიდევ 100% -ით ზღვრული გარიგებების შემდეგ ხდება. ამ ეტაპზე კლიენტი ფლობს გადაწყვეტილების მიღებას, რათა შემცირდეს ექსპოზიცია, დაფაროს იგი მთლიანად ან შეინახოს იგი. კლიენტებმა უნდა იცოდნენ, თუ რა გავლენას მოახდენს მზარდი ექსპოზიციების შენახვა, განსაკუთრებით სვოპის დამუშავების და წესრიგის მართვის შესახებ. ამ მოსაზრებებზე დაყრდნობით, კლიენტებს ეძლევათ თავიანთი პოზიციებისგაერთიანების საშუალება საგარანტიო შენატანის მოჭრის ღონისძიების შემდეგ.

2 - მთლიანად დახურვის რეჟიმი

როდესაც ბერკეტის გამოყენება 200% -ით აღწევს, სისტემა შერწყმება და დახურავს ყველა ღია პოზიციას და გააუქმებს ყველა მოლოდინის რეჟიმში ბრძანებას.

გაფრთხილება

საგარანტიო შენატავის მოჭრა მუშაობს როგორც ტრიგერული და არ იძლევა ბაზარზე ვაჭრობის გარანტიას. უარის შემთხვევაში, ბრძანებები გაიგზავნება მანამ, სანამ არ მოხდება ლევერეჯის გამოყენება 200% -ზე ნაკლები.

აარჩიეთ საგარანტიო სენატანის რეჟიმი

ჩვეულებრივ, საგარანტიო შენატანის რეჟიმი არის "ნაწილობრივი ჰეჯი". თუ გსურთ შეცვალოთ თქვენი საგარანტიო შენატანის რეჟიმი, გადადით ანგარიშში სახელწოდებით "ჩემი ანგარიში", თქვენ შეძლებთ აირჩიოთ ორ ვარიანტს შორის.

screenshot

თანაბრობის მენეჯმენტი

წინამდებარე მუხლი გიჩვენებთ როგორ უნდა განახორციელოთ თანაბრობის აღრიცხვა და დაადგინოთ თანაბრობის stop loss დონე.

თანაბრობის აღრიცხვა და კონტროლი

მიმდინარე კაპიტალი წარმოდგენილია საბაზო ვალუტის ანგარიშზე სავაჭრო პლატფორმებზე და სავაჭრო ანგარიშებზე.

დესკტოპის პლატფორმა: მოცემულია ქვედა მარცხენა მხარეს

მობილური პლატფორმა: დამრგვაებული ღირებულება მოცემულია აპლიკაციის ზემოთ. ზუსტი ღირებულების სანახავად, დააჭრეთ ინფოს აპლიკაციის ქვედა მხარეს.

თანაბრობის გამოთვლა

კაპიტალის თანაბრობის გამოთვლა:

 • სავაჭრო მოგება და ზარალი (ორივე ღია და დახურული პოზიცია)
 • საკომისიოები (გარდა Intraday- ის განცხადებისა, სადაც საკომისიო ღირებულება წარმოდგენილია საკომისიოს წინაშე)
 • საკომისიო პოზიციის ღამით გადატანისათვის (სვოპები)
 • ანგარიშზე ნებისმიერი საკრედიტო / სადებეტო ოპერაცია (მაგ. დეპოზიტები, გატანა, დივიდენდები, პრემიები, საკომისიო და სხვა)
 • მარკეტინგის კონვერსიის გავლენა (სავაჭრო მოგება / ზარალი სხვა ვალუტაში, საანგარიშსწორებო საბანკო ვალუტასთან შედარებით, ანგარიშსწორების დღისთვის კონვერტაციის კურსი).

პლატფორმის დონეზე, კაპიტალი განახლებულია რეალურ დროში ყველა მიღებული ფასის მონაცემზე (JForex 3) ან რეგულარული ინტერვალებით (სხვა სავაჭრო პლატფორმები და ანგარიშები). თუმცა, სერვერის დონის კაპიტალი ჭეშმარიტად რეალურ დროში განახლდება, რათა უზრუნველყოს ზღვრული ტექნიკური მოთხოვნების დროული შესრულება.

Stop Loss დონის თანაბრობა

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ანგარიშზე არსებული თანხა ტოლია ან ნაკლებია Stop Loss Level- ზე, ის გამოიწვევს ყველა ღია პოზიციის დახურვას, ყველა განკარგულება გაუქმდება და სავაჭრო დაიბლოკება.

გაფრთხილება

თანაბარი stop loss levelარის ტრიგერირებული ღირებულება. ექსპოზიცია დახურულია ბაზარზე და თანაბარი თქვენს ანგარიშზე მას სემდეგ რაც ყველა გახსნილი პოზიცია დაიხურება შესაძლებელია იყოს მყველა მითითებულ ტრიგერულ ღირებულებაზე ნაკლები, დამოკიდებულია საბაზრო მდგომარეობაზე იმ დროისათვის როდესაც stop loss დონე ტრიგერირებულია.

Stop Loss Level ღირებულება მოცემულია ანგარიშის ძირითად ვალუტაში. ჩვეულებრივ, იგი დადგენილია აქტიური ანგარიშის შესანარჩუნებლად აუცილებელი მინიმალური წილობრივი ღირებულებით. ეს არის მინიმალური stop loss დონეც.

To set the equity stop loss level for the account:

 1. გახსენით My Account ანგარიში.
  დესკტოპის პლატფორმა: გადადით Account > My Account მობილური პლატფორმა: გადადით More > Account > Account settings
 2. განათავსეთ Equity Stop Loss სექცია.
  screenshot
 3. დააწკაპუნეთ Change, დადგენილია ღირებულება (ანგარიშის საბაზისო ვალუტაზე), შემდეგ დააწკაპუნეთ Update.
 4. ფანჯრის pops up გტხოვთ რომ დაადასტუროთ Stop Loss Level. დააკლიკეთ Confirm.
  screenshot
 5. მიმდინარე ნაშთი სავაჭრო ანგარიშზე Stop Loss Level ამჯამად დადგენილია.

ცვლილბები აღწერილია Account Log (Account > Account Log).

ანგარიშის დაბლოკვის გამო, stop loss-ის დონის გამო, შეგიძლიათ ანგარიშის რეაქტივაცია ახალი სააქციო კაპიტალის შეჩერების ზარალის დონის წარდგენით, ანგარიშის კაპიტალის ქვემოთ.

გაფრთხილება

მაქსიმალური ნებადართული stop loss ღირებულებაა თქვენი სააქციო კაპიტალი იმ დროს, როდესაც ინსტრუქცია გაიგზავნა. თუ დონე მაქსიმალურ დადგენილია მაქსილმალურ მნიშვნელობაზე ან ახლო მანძილზე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს არსებულ ექსპოზიციათა დახურვა და დაუყოვნებლივ დაბლოკოს ანგარიში, თუ ინსტრუქცია მირებულია კაპიტალი თანაბარი ან დაბალია.

ანგარიშის საბაზისო ვალუტა

სავაჭრო ანგარიშები ცალკეული ვალუტის ანგარიშებია. სავალუტო დენომინირებული ვალუტა განისაზღვრება ანგარიშის საბაზისო ვალუტაში.

ფულადი სახსრები ან მოგება / ზარალი, რომელიც დაკავშირებულია სხვა ვალუტასთან, საბაზისო ვალუტასთან შედარებით, უნდა იქნას კონვერტირებული საბაზო ვალუტის სახით.

სავაჭრო მოგება და დანაკარგი

სავაჭრო მოგების და ზარალის კონვერტაციის კურსი (მარკეტინგის კორექტირება), თუ მოგება ან ზარალი სხვა ვალუტაშია, ვიდრე საბაზო ვალუტა, მოწმდება მონეტარული კონტრაქტები (21: 00/22 : 00 GMT ზაფხული / ზამთრის დრო). ამ დროს მოგება და ზარალი მოგვარებულია და კონვერტაციის მაჩვენებელი დაფიქსირებულია.

ეს იმას ნიშნავს, რომ საბაზრო განაკვეთით, კონვერტაციის კურსი იცვლება მიმდინარე სავაჭრო დღის განმავლობაში და ანგარიშსწორებისას ფიქსირდება ფასების გადახდის გზით. ამ პროცესის გამო, დახურული (მაგრამ გადაუჭრელი) გამოვლინების შემთხვევაში, შენი წონასწორობა შესაძლოა, შეცვალოს (ოდნავ), სანამ არ დასრულდება გარიგება.

ექსპოზიციისთვის, რომელიც ღიაა ღამით, სავაჭრო მოგება / ზარალი გაანგარიშებულია თითოეული სავაჭრო დღისათვის და გარდაიქმნება ამ კონკრეტული სავაჭრო დღის კონვერტაციის კურსით.

შეგიძლიათ იხილოთ კონვერტაციის კურსი პორტფელის ანგარიშის ანგარიშში. წინა სავაჭრო დღის განმავლობაში, კონვერტაციის კურსი დაფიქსირდა და ყველა გარიგებები აღინიშნება როგორც დასრულებული... (1). დღევანდელი სავაჭრო დღისთვის, კონვერტაციის კურსი შეიძლება კვლავ შეიცვალოს და გარიგებები აღინიშნება როგორც მერყევი(2).

screenshot
მაგალითი 1:
 • თქვენი ანგარიშის ძირითადი ვალუტა არის ევრო. თქვენი სავაჭრო დღის განმავლობაში EUR/USD, შესაბამისად ყველა მოგება და დანაკარგი მოცემულია აშშ დოლარში.
 • თქვენ ურავთ ყველა მოზიციას და იღებთ მოგებას 100 აშშ დოლარის ოდენობით.
 • მოგება ბაზრიდან ბაზარზე, ნიშნავს რომ კონვერტირებულია ევროში მიმდინარე EUR/USD კოეფიციენტით (რეგულირდება ანგარიშზე ჩაწერით).
 • მიმდინარე სავაჭრო დღის განმავლობაში, ევროს შესაბამისი ღირებულება თქვენი 100 აშშ დოლარის მოგებისავის იცვლება EUR/USD კოფიციენტით და თქვენი მარჯა იცვლება (მცირედ).
 • რეგულირებისას, გადაცვლის კოეფიციენტი ფიქსირდება. შესაბამისი ევროს ღირებულება თქვენ 100 აშშ დოლარის მოგებისათვის ფიქსირებულია და თქვენი საგარანტიო შენატანი აჩერებს ცვლილებას.
მაგალითი 2:
 • თქვენი ანგარიში ძირითადი ვალუტა არის ევრო. დღის განმავლობაში თქვენ ვაჭრობთ EUR/USD, მაგრამ ახლა თქვენს პოზიციას ტოვებთ გახსნილს.
 • ვჭრობის მოგება დანაკარგი კონვერტირებულია ევროში მიმდინარე EUR/USD კოეფიციენტით (რეგლირებული ანგარიშზე ჩაწერის მიხედვით).
 • სავაჭრო დღის ბოლოსათვის თქვენი პოზიციის მოგება არის 100 აშშ დოლარი და კონვერტირებულია ევროში ამჟამად დაფიქსირებული იმ დღისათვის არსებული საკონვერტაციო კოეფიციენტის მიხედვით.
 • მეორე სავაჭრო დღისათვის, პოზიცია გამოიმუშავებს შემდეგ 50 აშშ დოლარს და თქვენ ხურავთ მას.
 • რეგულირებამდე, მოგება ბაზრიდან ბაზარზე და რეგულირებისას, ფიქსირებული საკონვერტაციო კოეფიციენტი.
 • პოზიციის საერთო მოგება არის 150 აშშ დოლარი, მაგრამ იყოფა ორ სავაჭრო დღეს შორის. 100 აშშ დოლარი კონვერტირებულია ანგარიშის ბაზის ვალუტაზე საკონვერტაციო კოეფიციენტის გამოყენები^თ 1 დღიდან, 50 აშშ დოლარი კონვერტირდება მეორე დღიდან საკონვერტაციო კოეფიციენტით.

სხვა ნაღდი ფულის ნაკადი

ნაღდი ფულის ნაკადი სხვა ვაუტაში ვიდრე ძირითად ვალუტაში კონვერტირებულია საბაზრო კოეფიციენტზე პირველი გაყიდვის დროისათვის პლუს ცვლადი საკომისიო (მიმართთ ბროკერს დამატებითი ინფორმაციისათვის).

გინდათ პროფესიონალურ დონეზე ვაჭრობის შესწავლა?

Instance Theme

ფასიანი და უფასო ტრენინგები ვიპტრდეიდისგან

ჩვენ გთავაზობთ, დაესწროთ ჩვენს უფასო ტრეინინგებს, სადაც თქვენ შეძლებთ აითვისოთ არა მხოლოდ ძირითადი უნარები ფორექსზე ვაჭრობის შესახებ, არამედ, ჩვენს მენეჯერებთან ერთად, გამოცადოთ მიღებული თეორიული ცოდნა პრაკტიკაშიც.

უფასო ტრენინგზე ჩასაწერად გთხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.

უფასო ტრენინგზე რეგისტრაცია