Languages
უფასო ტრენინგი რეგისტრაცია

ნავიგაცია

შეცდომის კორექტირება

გაგზავნა
GE
EN RU

დახმარება

სასარგებლო ინფორმაცია

რჩევები უსაფრთხო ვაჭრობისთვის

Viptrade მოგიწოდებთ სიფრთხილისკენ განსაკუთრებით შემდეგზე
პასუხი:

თქვენი ფულის უსაფრთხოებისთვის საინვესტიციო შესაძლებლობები შეფასდება სკეპტიციზმის მიმართ ტენდენციით. LLC TRADE HOLDING (Viptrade) მოგიწოდებთ სიფრთხილისკენ განსაკუთრებით შემდეგზე:

  • თავი აარიდეთ სავალუტო ბაზრის იმ ხელსაყრელ შემთხვევებს რომელიც ადასტურებს რომ თქვენ გამდიდრდით ერთ ღამეში.არ გამოიყენოთ თქვენი შრომით მოპოვებული დანაზოგი ან თქვენი საპენსიო ფონდი, ან დააგირაოთ საცხოვრებელი სახლი.
  • სავალუტო ვაჭრობასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება: ყოველთვის იყავით ფრთხილად განცხადების გაკეთებისას რომ კომპანია ან ინდივიდუალური პირი დაფარავს დანაკარგს ან უსაფრთხოდ დაიცვას თქვენს ინვესტიციას. სავალუტო ბაზარი მაღალი რისკის მომცველია და თქვენი ინვესტიცია შეიძლება სრულად ან ნაწილობრივ დაიკარგოს.
  • დამატებითი ინფორმაციის მოპოვების სირთულეები: ნუ აწარმოებთ გარიგებას მათთან, ვინც ადვილად არ მოგაწვდით დამატებით ინფორმაციას.

ჩვენ არ ვიძლევით რჩევასა და რეკომენდაციას!

ამ ვებგვერდით გათვალისწინებული არც ერთი დათქმა არ ადგენს და წარმოშობს ჩვენს მიერ რჩევების და რეკომენდაციების გაცემის მომენტს რომელიმე ფინანსური ინსტუმენტისათვის უპირატესობის მინიჭების კუთხით. ამ ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაცია მოწოდებულია მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისათვის, რათა აირჩიოთ იმგვარი ფინანსური ინსტუმენტებით ვაჭრობა, რომელიც ყველაზე მიზანშეწონილად (დააკმაყოფილებს თქვენს საჭიროებებს) ან (მიგაჩნიათ თავად თქვენ).

ნებისმიერი შეხედულება, მოსაზრება, რჩევა ან დახმარება, რომელიც გაცემულია მესამე მხარის მიერ თქვენი მხრიდან ამ ვებგვერდის გამოყენების შემდეგ, არ წარმოადგენს ჩვენს შეხედულებებს, მოსაზრებებს, რჩევას ან დახმარებას და აღნიშნული არ არის გადამოწმებული, შემოწმებული, განხილული, დადგენილი ან გაკონტროლებული ჩვენს მიერ. ჩვენ არ ვახდენთ, არ გავცემთ, რეკომენდაციას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარეზე, რომელმაც გაგიზიარათ საკუთარი შეხედულებები, რეკომენდაციები და რჩევები. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ან ანგარიშვალდებული იმ დანაკარგის, დაზიანების ან სარგებლის, დამატებითი შემოსავლის გამო, რაც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას ამგვარი შეხედულებების, მოსაზრებების, რჩევის ან დახმარების მიზეზით.


ვერ მოძებნეთ პასუხი?

იმ შემთხვევაში თუ ვერ ნახეთ სასურველი პასუხი. შეგიძლიათ მოგვწეროთ მეილზე და ჩვენ გიპასუხებთ

ტექნიკური დახმარება

ტექნიკური დახმარების მისაღებად დაგვიკავშირდით ელ.ფოსტაზე.