ნავიგაცია

შეცდომის კორექტირება

გაგზავნა

სავაჭრო ანგარიშის შექმნა

ფიზიკური პირი
* სავალდებულო ველები
ივსება საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის მიხედვით
ფაქტიური მისამართი
შემდეგი
* სავალდებულო ველები

მინიმალური დეპოზიტია 3 000 ერთეული.

მინიმალური დეპოზიტია 3 000 ერთეული.

შემდეგი
* სავალდებულო ველები

დოკუმენტის ნახვა Service Agreement
ხელმოწერილი დოკუმენტის ატვირთვა

(ფორმატი: PDF, მაქ.ზომა: 4 მბ)

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ატვირთვა

(ფორმატი: PDF, მაქ.ზომა: 4 მბ)

შპს თრეიდ ჰოლდინგი დაიცავს კონფიდენციალურობას და იტოვებს უფლებას გადასცეს ინფორმაცია კლიენტისა და განხორციელებული ოპერაციების შესახებ მესამე პირს, მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
LTD TRADE HOLDING shall keep customer data confidential and rserves the right to disclose such information to third parties according to the legislation.

რეგისტრაცია
VipTrade-ის ტექნიკური დახმარების ჯგუფი

მადლობა ჩვენთან თანამშრომლობისთვის!
მონაცემების გადამოწმების შემდეგ ელ.ფოსტაზე მიიღებთ კაბინეტის პაროლს.

დახმარება ხომ არ გჭირდებათ?
დიახ
არა