ნავიგაცია

შეცდომის კორექტირება

გაგზავნა

გახსენი სავაჭრო ანგარიში ვიპტრეიდში

ანგარიშის ტიპები

VipTrade გთავაზობთ სავაჭრო ანგარიშის სხვადასხვა ტიპებს, როგორც დემო ანგარიშ ასევე ლაივს
შეარჩიეთ თქვენთვის ხელსაყრელი ანგარიშის ტიპი.

რეგისტრაცია

პროდუქტები

პროდუქტი და მასთან ასოცირებული სერვისები დამოკიდებულია დეპოზიტის რაოედნობაზე
10.000 USD
 • Discount 15%
 • სვოპის ფასდეკლება 10%
 • მასტერკლასი 10%
 • ვიპ კლასი 30%
25.000 USD
 • Discount 25%
 • სვოპის ფასდეკლება 20%
 • მასტერკლასი 20%
 • ვიპ კლასი 40%
50.000 USD
 • Discount 40%
 • სვოპის ფასდეკლება 30%
 • მასტერკლასი 40%
 • ვიპ კლასი 50%
100.000 USD
 • Discount 60%
 • სვოპის ფასდეკლება 40%
 • საკომისიოს ფასდეკლება 30%
 • მასტერკლასი FREE
250.000 USD
 • Discount 80%
 • სვოპის ფასდეკლება 50%
 • საკომისიოს ფასდეკლება 50%
 • ვიპ კლასი FREE
500.000 USD
 • Discount 100%
 • სვოპის ფასდეკლება ინდ.
 • საკომისიოს ფასდეკლება ინდ.
 • ვიპ კლასი FREE
პროდუქტების შედარება
სერვისები
ანალიტიკურ დღეებზე მოწვევა
ბექ-ოფისის მხარდაჭერა
თანხის შეტანა-გატანის საკომისიო (საქართველო)
ლიკვიდურობა ECN On SWFX
ანგარიშის გახნის საფასური
SMS მომსახურება
ფუნდამენტალური ანალიზი
ტექნიკური ანალიზი
ფორს-მაჟორული ანალიზი
პირადი ტექნიკური მხარდამჭერი
პირადი ანალიტიკოსი
პირადი ვიპ მენეჯერი
ხელშეკრულების ინდ. განხილვა
კონტრაჰენტი კომპანიის გადამზღვევი ბანკი
თანხის შეტანა-გატანის საკომისიო (მსოფლიო)
საკრედიტო მხარე 1:100
ინდივიდუალურული შეთანხმება კომპანიის პროდუქტებზე
საკომისიოს ფასდაკლება
სვოპის ფასდაკლება
Discount (ფასდაკლების პირობები)
ფასდაკლების პროცენტი
თანხობრივი მოცულობა
საჭირო ლოტი
ლოტის ღირებულება
გამომუშავების ვადა
ფასიანი სწავლების ფასდაკლება
მასტერ კლასი
პროფ კლასი
ვიპ კლასი
დაამატე
პროდუქტი
 • რეგულარური
 • პრემიუმი
 • VIP
 • VIP +
 • ოქრო
 • პლატინუმი