ნავიგაცია

შეცდომის კორექტირება

გაგზავნა

მასტერკლასები

ინდივიდუალური სწავლება პროფესიონალებისგან

ტრენინგზე ჩაწერა

მასტერკლასები ვიპტრეიდში

ფინანსური ბაზრები – ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტული სფეროა მთელს მსოფლიოში. მხოლოდ პროფესიონალებს შეუძლიათ მიაღწიონ დასახულ მიზნებს საკუთარი ფინანსური სახსრების მართვაში. სწორედ ამიტომ, კომპანია VipTrade-ი ცდილობს შექმნას კლიენტებისათვის ყველა საჭირო პირობა, ინვესტირების, პროფესიონალური ჩვევების დანერგვისა და სრულყოფისათვის.

ინდივიდუალური მასტერკლასი, რომელიც მოიცავს კაპიტალის მართვის ყველაზე აქტუალურ და ეფექტურ სტრატეგიებს, პროგნოზირებასა და ფუნდამენტალურ ცოდნას, ტარდება კომპანია VipTrade-ის მოქმედი ტრეიდერების მიერ, ამიტომ კურსის გავლის შემდეგ თქვენ გექნებათ უნიკალური შესაძლებლობა პროფესიონალურად მართოთ თქვენი საკუთარი სავაჭრო კაპიტალი გამოცდილი ხელმძღვანელის მხარდაჭერით.

მასტერკლასი მიმდინარეობს კომპანიის სპეციალურ სადილინგო ოთახში, სადაც გარდა კომპანიის საუკეთესო ტრეიდერებთან ურთიერთობისა, მსმენელს ფინანსურ ბაზრებზე ინვესტირების ეფექტური მეთოდების რეალური გამოცდილების მიღების შესაძლებლობაც ექნება.

ინდივიდუალური სწავლების თაობაზე კონსულტაციის მისაღებად დაუკავშირდით ჩვენს ოფისს. 2 47 22 22