ნავიგაცია

შეცდომის კორექტირება

გაგზავნა

ტექნიკური ანალიზი

ჩვენი ყოველდღიური ანალიტიკა გამოწერა
USDJPY სვინგის ზონის სიახლოვეს იმყოფება

USDJPY სვინგის ზონის სიახლოვეს იმყოფება

ყოველდღიური ტექნიკური ანალიზი ვიაიპიტრეიდის ანალიტიკოსებისგან

USDJPY-ის ფასი იმ ზონას მიუახლოვდა, საიდანაც ბოლო ერთ თვეში ექვსჯერ

GBPUSD ძლიერ წინააღმდეგობას შეხვდა

GBPUSD ძლიერ წინააღმდეგობას შეხვდა

ყოველდღიური ტექნიკური ანალიზი ვიაიპიტრეიდის ანალიტიკოსებისგან

გასული კვირის ბოლო ორი სამუშაო დღე ბრიტანული სტერლინგისთვის

EURUSD-ს დოლარის ინდექსის საპირისპირო გეზი აქვს აღებული

EURUSD-ს დოლარის ინდექსის საპირისპირო გეზი აქვს აღებული

ყოველდღიური ტექნიკური ანალიზი ვიაიპიტრეიდის ანალიტიკოსებისგან

როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ევრო-დოლარის წყვილის გრაფიკი, დოლარის ინდექსის საპირისპირო

დოლარის ინდექსი ქვედა ტრენდული ხაზის გასარღვევად მზადაა

დოლარის ინდექსი ქვედა ტრენდული ხაზის გასარღვევად მზადაა

ყოველდღიური ტექნიკური ანალიზი ვიაიპიტრეიდის ანალიტიკოსებისგან

ევროს და სტერლინგის გამყარების ფონზე, ამერიკული დოლარი პოზიციებს თმობს და არაა გამორიცხული, რომ მალე

სააქციო ბაზარი USDJPY-ს დაბლა ექაჩება

სააქციო ბაზარი USDJPY-ს დაბლა ექაჩება

ყოველდღიური ტექნიკური ანალიზი ვიაიპიტრეიდის ანალიტიკოსებისგან

როგორც ყოველთვის, იენი რისკებისგან თავშესაფრის როლს საუკეთესოდ ასრულებს და ამ მხრივ, გამონაკალისი არც

შემდეგი გვერდი